Ole oma laeva kapten!

23. august 2017

SANA kutsub osalema noortekeskuse juhi strateegilise juhtimise koolitusprogrammi.

Organisatsiooni juht on nagu kapten laevas – tema määrab kuhu laev sõidab, kes on pardal ja mis on nende ülesanded. Uus noortekeskuse juhi strateegilise juhtimise koolitusprogramm annab vajalikud teadmised strateegiliseks juhtimiseks nii noortekeskuses kui miks mitte ka väljaspool seda.

Nii nagu organisatsioonide valikuid kitsendavad välised tingimused (kasutada olevad vahendid, põhikiri, seadusandlus jne), on ka laevakaptenil mitmeid väliseid asjaolusid, millega ta peab arvestama. See ongi strateegilise juhtimise olemus – arvestades väliseid tingimusi ning olemasolevaid ressursse, suudab juht seada kaugeleulatuvaid sihte, isegi, kui selleks peab kiikama horisondi taha ning panna oma kogu meeskond ühiste eesmärkide nimel panustama.

EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID

Koolitusprogrammi tulemusena saavutavad noortekeskuste juhid strateegilise juhtimise pädevuse. Koolitusprogramm toetab noorsootöötaja (6. ja 7. taseme) kutsestandardis esitatud teadmiste ja oskuste omandamist.

Koolitusprogrammi tulemusena osaleja:

  • teab, mis on strateegia ja miks seda vaja on
  • oskab analüüsida välis- ja sisekeskkonda ja saada sellest vajalikke sisendeid tegevuskava koostamiseks
  • mõistab oma rolli valdkonna üldises kontekstis ning on võimeline kasutajakogemust analüüsima
  • oskab näha erinevaid strateegilisi võimalusi, püstitada eesmärke ja planeerida nende mõõtmist ning tulemuste alusel tegevusi korrigeerida. Lisaks oskab kaardistada väliseid osapooli, kes nende tegevust saavad toetada või takistada
  • mõistab tegevusmudeli olemust ning oskab seda kasutada oma organisatsiooni tegevuse juhtimiseks

KOOLITUSPROGRAMM

Programm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist. Arenguprogramm on ülesehitatud nii, et selle läbimise jooksul on võimalik kokku panna oma noortekeskuse uus strateegia. Loe koolitusprogrammi kohta lisaks SIIT.

Koolitusmoodulite toimumise ajad:

  • I MOODUL 19.- 20. september
  • II MOODUL 5.- 6. oktoober
  • III MOODUL 26.- 27. oktoober

Koolitus toimub maalilises Mooste mõisas Põlvamaal.

Koolitusele registreerimine on avatud kuni 11.09.2017. Pane ennast kirja SIIN!

Koolitusel osalejate arv on piiratud, mistõttu same koolitusele vastu võtta vaid loetud huvilised. Kindlasti tasub ennast huvi korral kiirelt end kirja panna. Küsimuste tekkimisel kirjuta maris.pajula@archimedes.ee.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames.

JAGA