Erasmus+ edasijõudnutele

24. oktoober 2017

Tahad tõestame, et Erasmus+ võib olla midagi veelgi enamat?
Tule koolitusele 25. novembril 2017 Tallinnas!

Erasmus+ pole vaid noorteprojektid. Tule pane ennast proovile ja arenda strateegilist koostööd noortevaldkonnas! See on koht, kus arendada noortega töötavate inimeste oskusi ja toetada mitteformaalse õppe kvaliteeti!

Kutsume noortevaldkonnas tegutsevaid organisatsioone osalema koolitusel, kus tutvustame milliseid võimalusi pakub Erasmus+ programm noorsootöö arendusprojektide osas, varasem Erasmus+ programmi kogemus pole kohustuslik.

Lisaks sellele pakume personaalset nõustamist ka võimalikele projektiideedele. Seega eeldame, et osalejatel on valmisolek oma esialgse projektiideed koolituse käigus edasi arendada.

Keskendume kahele tegevustüübile:

  • KA1 noorsootöötajate õpirände projektid (mobility of youth workers)
  • KA2 strateegilise koostöö projektid (strategic partnerships in the field of youth)

Noorsootöötajate õpirände ja strateegilise koostöö projektid on oma eesmärkidelt väga sarnased mitmes aspektis, mistõttu käsitlemegi neid üheskoos.

Mõlema tegevuse puhul on olulised:

  • noortevaldkonna arengu toetamine lähtuvalt ühiskondlikest vajadustest,
  • noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide võimekuse tõstmine,
  • noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide vahelise koostöö soodustamine,
  • noorsootöö rahvusvahelistumine,
  • noortevaldkonnas töötavate inimeste pädevuste arendamine jpm.

Koolituse tulemusel:

  • õpite tundma KA1 noorsootöötajate õpirände projektide ja KA2 strateegiliste koostööprojektide iseloomulikke tunnuseid ja peamisi kvaliteedikriteeriume;
  • oskate paigutada oma projektiideed Erasmus+ programmi konteksti;
  • oskate hinnata oma projektiidee vastavust Erasmus+ programmi hindamiskriteeriumitele.

Koolituse algus: kell 10
Koolituse lõpp: kell 17

Registreerimiseks täida palun vastav vorm hiljemalt 16. novembril 2017.
Täpsema päevakava saadame teile koos osalemise kinnitusega 19. novembril.

Küsimustega pöörduge Salome Šakarašvili poole aadressil salome.sakarasvili@archimedes.ee või telefonil 6979231.

Koolitus viiakse läbi Struktuurifondide perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.

JAGA