Venekeelne koolitus õppimise toetamisest noorsootöös

24. november 2017

Тренинг «Инженер-конструктор процесса обучения в работе с молодёжью» – venekeelne koolitus noorsootöötajatele, kes soovivad arendada oma pädevusi noorte õppimise toetamisel, keda huvitab noorsootöös õpitu mõtestamise teema: kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavamaks teha, kuidas õpitut kirja panna ning väärtustada.

Tahame aidata kaasa sellele, et teha noorsootöös õpitu nähtavaks!

Analoogne koolitus eesti keeles „Ekspressretk õppimismaastikul noorsootöös“ ehk koolitus neile, keda huvitab noorsootöös õpitu mõtestamise teema, toimus ära. Plaanis on veel kaks koolitust järgmisel aastal ehk 2018.a jooksul.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  anna.kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.

———————————————————————————————————————————————–

Teema seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.

JAGA