01 11.16

Arenguprogramm “Huvikooli spetsialist – kogukonna väärtuskasvataja”

01. november 2016

  Toimumisaeg

  01. nov. 2016 - 30. nov. 2017

  Koht

  Tähtaeg

  20. okt. 2016

  Huvitegevus on üha enam mitmekülgse hariduse osa, selle arendamist ning kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmist tunnustatakse el_sotsiaalfond_vertikaalnejärjest rohkem.

  Ootame sind meie pikaajalise arenguprogrammiga liituma, kui tunned, et Sinu huvikooli edenemine lähiaastatel sõltub järgmistest küsimustest:

  • Kuidas tuleks täna huvikooli juhtida nii, et selle tegevus oleks noore jaoks huvipakkuv ja arendav?
  • Missuguseid erinevaid rolle tuleb täita huvikooli õpetajal ja teistel spetsialistidel?
  • Milline on noorest lähtuv õppimiskultuur?
  • Milliseid õppimise uuenduslikke vorme ja viise kasutada?
  • Keda tuleks huvikooli juhil kaasata kooli arendustegevustesse, et välja töötada noore arenguvajadustele vastavad ideed ja lahendused?

  Seega on meie arenguprogrammi eesmärgiks uuenduslike huviharidusvõimaluste loomine, mis arvestavad noorte vajadusi, valmisolekuid ja võimeid.

  Arenguprogrammi tulemusena koolitusel osalejad:

  • viivad oma huvikoolides ellu vajalikke muutusi;
  • laiendavad oma huvikooli edendamisse panustavat partnerite ringi;
  • kujundavad arendava organisatsioonikultuuri.

  Arenguprogramm leiab aset 2016. a novembrist kuni 2017. a novembrini koosnedes viiest 2-päevasest koolitusest ning suvekoolist. Tutvu koolitusprogrammi ülesehituse ja lähenemisega siit.

  Keda ootame arenguprogrammiga liituma?

  Kunstivaldkondade (muusika, tants, kunst) huvihariduse edendajaid tandemites huvikooli juht + huvikooli juhtimisse/arendamisse panustav spetsialist (huvikooli õppealajuhataja, pedagoog, ringijuhendaja jne),

  • kellel on valmidus osaleda arenguprogrammis täies mahus;
  • kes teadvustavad noortega seotud väljakutseid huvihariduses;
  • kes soovivad tutvuda tänaste heade huvihariduse praktikatega ja luua noorte toetamiseks uusi võimalusi;
  • kes tunnetavad vajadust täiendada teadmisi ning oskusi õppimise toetamise valdkonnas;
  • kes väärtustavad ametialaseid arutelusid ja koostööd kolleegidega.

  Kuidas osaleda?

  Osalemiseks palume igal tandemil täita osalustaotlus hiljemalt 20. oktoobriks.

  Arenguprogrammis osalemine on osalejate jaoks tasuta (programm, toitlustus, majutus), kuid osalejatelt (või nende tööandjatelt) eeldatakse transpordikulude katmist toimumispaika ja tagasi.

  Osalejate arv on piiratud – 11 või 12 tandemit. Konkurss on avatud üle Eesti, koolitusele kandideerinute seast lõpliku valiku tegemisel lähtutakse taotluse kvaliteedist. Kõiki vormi täitjaid teavitatakse valiku tulemustest e-maili teel hiljemalt 27. oktoobriks.

  Programmi juhtivkoolitajaks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Külli Salumäe.

  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia töötajad, 6.11.2014

  Külli Salumäe on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava programmijuht. Peamised teemad, millega ta koolitaja ja õppejõuna tegeleb, on koolinoorsootöö, loovtegevused ning praktiline kõnekunst.
  Väga väärtuslikuks enese jaoks peab ta samalaadse koolitusprogrammi juhtivkoolitajana läbiviimise kogemust 2015/16.aastal muusikakoolide juhtidele.

  Koolitajatena teevad kaasa: Anneli Köster (kunstipedagoog ja kultuurikoraldaja), Anu Sööt (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor), Kristel Kallau (Pärnu kunstikooli direktor), Kristel Kubber (Tallinna 32.Keskkooli huvijuht, draamapedagoog), Nelli Jung (TÜ eetikakeskuse projektijuht), Silvia Soro (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rakendusteatri lektor, teatripedagoog), Tonio Tamra (Viljandi muusikakooli direktor) ja teised eksperdid.

  Küsimuste tekkimisel on võimalus saada lisainfot arenguprogrammi koordinaatorilt Marko Venelt, marko.vene@archimedes.ee.

  “Arenguprogramm viiakse läbi uroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames.”

  JAGA