07 06.17

„Hooliva klassi“ programmi noortekoolituse koolitaja väljaõpe noorsootöötajale

07. juuni 2017

Toimumisaeg

07. juuni 2017 - 30. nov. 2017

Koht

Tähtaeg

17. mai 2017

Hea noorsootöötaja!

Kutsume Sind õlga alla panema programmile „Hooliv  Klass“ ja omandama ka koolitaja oskusi.

„Hooliv Klass“ programm on mõeldud koolidele, et suurendada laste koolirõõmu ja muutma klassi ühtseks meeskonnaks. Samal ajal suurendab programm koolide ja noorsootöötajate koostööd ning viib koolidesse rohkem noorsootöös kasutusel olevaid meetodeid. Programmiga liitumiseks kutsume Sind väljakutseterohkele koolitusele, kus õpid hulganisti huvitavat ja kasulikku:

  • saad teada, kuidas viia läbi noortekoolitust programmis „Hooliv Klass“;
  • tutvud motiveeriva intervjueerimise algtõdedega;
  • õpid noortekoolituste protsesse juhtima ja neid analüüsima.

Koolituse lõpptulemusena saad osaleda noortekoolitusel ja teha praktikat kahepäevasel noortekoolitusel „Hooliva klassi“ noortelaagris programmiga liitunud klassidele.

Koolituse ajakava:

  • Motiveeriv intervjueerimine, suhtlemisoskuste treening, programmi Hooliv klass noortekoolituse läbimäng, protsessi juhtimine ja analüüs – 7–9. juuni ja 17. august 2017.
  • Kahepäevasel noortekoolitusel osalemine ajavahemikul september-oktoober 2017.
  • Nõustamine ja kokkuvõtted – oktoober-november 2017.

Kandideerimistähtaeg on 17.05.2017 (k.a)

Kandideeri siin!

Lisaküsimustele vastab: „Hooliv klass“ projektijuht Marit Kannelmäe-Greets, e-post: marit.kannelmae-greets@archimedes.ee.

Taustainfo: “Hooliv klass” on koolidele suunatud programm, mille eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi aitamaks luua klassist hoolivat meeskonda. Programm on ennekõike mõeldud klassidele, mis  ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. „Hooliv Klass“ on ainulaadne,  kuna selles seotakse omavahel kooli -ja noorsootöö. Noorsootöötaja ülesanne on toetada koolis ja väljaspool kooli hoolivate meeskondade loomist noorsootöö meetodite abil. 2014. aasta lõpus pälvis pilootprojekt „Hooliv klass“ Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna aasta koostöö tiitli. 2017. aasta programm on avatud klassidele üle Eesti

Loe projekti kohta rohkem siit: http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hooliv-klass/.

“Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.”

JAGA