21 11.17

Õpi noori kaasama simulatsioonikoolituse abil!

21. november 2017

Toimumisaeg

21. nov. 2017 - 07. dets. 2017

Koht

Tallinn

Tähtaeg

12. nov. 2017

Otsid tihti uusi viise, kuidas noori haaravalt kaasata ja läbi noorsootöö nende ühiskondlikku aktiivsust kasvatada? Tule osale koolitusel ja tutvu põnevate viisidega, kuidas seda saavutada mänguliste simulatsioonide abil! Simulatsioonide kaudu õpivad noored eluks vajalikke oskusi nagu argumenteerimisoskus, kuulamisoskus, esinemisoskus, analüüsioskus ja läbirääkimisoskus.

Keda koolitusele ootame?

Noorsootöötajad, huvijuhid, noorteühenduste liikmed. Eriti oodatud on noorsootöötajad, kes soovivad õpitud meetodeid rakendada tegevuses põhi- ja keskkooli noortega ning tudengitega.

Eesmärk:

Pakkuda noortevaldkonnas tegutsejatele inspiratsiooni ja vajalikke oskusi, et kasutada oma igapäevatöös sagedamini simulatsioonidel põhinevat metoodikat selleks, et noortel tekiks huvi ning areneks harjumus võtta osa ühiskondlikest protsessidest.

Teemad, mida käsitleme:

  • Argumenteeritus kui oluline oskus ühiskondlikes protsessides osalemiseks ja eeldus sisukateks simulatsioonimängudeks;
  • Mängulised ja praktilised meetodid noorte eneseväljendusoskuse arendamiseks;
  • Simulatsiooni olulised osad ja oskus simulatsiooni eesmärgipäraselt ise koostada ja läbi viia;
  • Tulemuslik arutelude juhtimine töös noortega.

Koolituse viivad läbi kogenud SpeakSmarti koolitajad Marleen Pedjasaar ja Sigrid Solnik. Koolitus on väga praktiline ja põhirõhk on paaris- ja grupitöödel.

Koolituse tulemusena oskad:

  • koostada, kasutada ja eristada tugevaid argumente nõrkadest argumentidest;
  • üles ehitada ja viia läbi erinevas vormis arutelusid ühiskondlikel teemadel, mis noori puudutavad ja huvitavad;
  • panna kokku ja viia läbi mängulisi simulatsioone;
  • kohandada simulatsiooni vastavalt oma organisatsiooni profiilile.

Koolitus toimub Tallinnas ja leiab aset kahes etapis:

  1. etapp:  21.- 22. november 2017
  2. etapp: 7. detsember 2017

Kahe koolitusmooduli vahepeal toimub õpitu kinnistamine ja simulatsioonimeetodite katsetamine oma kodupiirkonnas ja -organisatsioonis. Mõlemast koolitusetapist osavõtt on kohustuslik.

Esimese koolitusetapi puhul on osalejatele tagatud majutus. Koolitusega seonduvad kulud, sealhulgas majutus- ja toitlustuskulud katab SA Archimedese noorteagentuur.

Registreeru kiiresti – osalejate arv on piiratud!

Registreerimiseks täida palun vastav vorm hiljemalt 12. novembriks 2017. Info osalejate valiku osas saadame hiljemalt 14. novembriks.

Kõigi küsimustega võite pöörduda koolituse kontaktisiku Salome Šakarašvili poole aadressil salome.sakarasvili@archimedes.ee või telefonil 6979231.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.

JAGA