Jaanika Siiroja

Organisatsioon, amet CEMEA del Mezzogiorno, vabatahtlik
Telefon +372 56 200 854
Skype jaanika.siiroja
E-mail jaanika.siiroja@gmail.com
Muu erialane profiil https://ee.linkedin.com/pub/jaanika-siiroja/72/a6b/a15
Erialane ettevalmistus 2009-2012, andragoogika bakalaureuseõpe, Tallinna Ülikool
2012-2014, andragoogika magistriõpe, Tallinna Ülikool
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Kogemused noortevaldkonna koolitajana veel puuduvad, kuid loodan tulevikus sellele punktile vastata mitmete sisukate ja tulemuslike projektide loeteluga.
Sihtgrupp
 • Noored
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Projektijuhtimine
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Suhtlemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avalik esinemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Koolitajate koolitus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Mitmekesisus ja avatus
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Kultuuridevaheline õpe ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Vabatahtlike kaasamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Erasmus+ noorteprojektid ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
Tuumpädevused Keeleoskus: Valdan töökeeltena nii eesti, inglise keelt, tänu vabatahtlikule teenistusele Itaalias räägin ning mõistan suures osas ka itaalia keelt;
Teaduspõhisus: Koolitajatöös olen andragoogika bakalaureuse- ning magistriõpingute pinnalt enim kursis elukestva õppe, täiskasvanuhariduse ning erinevate õppimist mõtestavate teooriatega; Personalivaldkonnas töötades tutvusin ning kasutasin oma töös personali juhtimise ja arendamisega seotud teooriaid, et kavandada, läbi viia ja hinnata erinevaid personaliarendusele suunatud tegevusi (koolitused, seminarid, arenguprogrammid jm).

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia: Töökogemus ning õpingud on andud mulle oskuse töötada nii tekstitöötlus-, esitlus-, pilditöötlusprogrammidega, saan hõlpsasti hakkama kogu tehnikaga, mida on vaja koolituste ja seminaride läbiviimiseks (presentatsiooniprogrammid, projektor, interaktiivne tahvel jm). Olen hallanud kodulehte wordpressi platvormil ning ettevõtte esindajana lehekülge Facebookis (kasutajakogemus ka Twitteris ja muudes sotsiaalmeediakanalites).

Enesejuhtimine- ja arendamine: Olen inspireeritud õppimisest üleüldiselt, mistõttu otsin pidevalt võimalusi ennast milleski uues täiendada. Hoian end kursis elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse arengusuundadega, ent eriliselt naudin mitteformaalse õppimise võimalusi, sealhulgas uute keelte õppimist ning huvipakkuvate teadmiste ja oskuste omandamist (prantsuse keelest rõngassallide kudumiseni).

Koostöötahe ja –oskused: Hea koostöö ning professionaalne klapp on rahuldust pakkuvate tulemusteni jõudmiseks fundamentaalne. Koostöö tegemises pean lugu aktiivsusest ning initsiatiivikusest, lahendustele orienteeritusest, selgest ja lihtsast omavahelisest suhtlusest. Koostööoskuste eest saan tänulik olla rohketele grupiülesannetele ning meeskonnas töötamise kogemusele andragoogikaõpingute käigus, samuti rohketele koostööprojektidele erinevate osakondaga ja välispartneritega Omnivas koolitusspetsialistina töötades.
Õppimise juhendamise pädevused Oman kogemusi suurettevõttes koolitusvajaduse väljaselgitamises ja hindamises, koolitustegevuseks sisendi kogumises ning selle põhjal koolitustegevuse ülesehitamises (või koolitajate toetamises).
Õppimise juhendajana/koolitajana pean enda tugevusteks põhjalikku eeltööd ning õpitegevuste disainimisel uudsete ning kogemuslikult mõjusate lähenemiste otsimist.
Eriliselt pakuvad huvi erinevad haridusliku eesmärgiga (simulatsiooni)mängud.


Väärtustan õppijaid ning nende kogemusi kui põhjatut ressurssi koolitustegevuse rikastamiseks. Iseenda rolli koolitajana näen kogemuste jagamise julgustajana ning refleksiooni toetajana.
Noortevaldkonnas orienteerumine Olen kursis mitteformaalse õppe põhimõtete ning metoodikaga nii tänu õpingutele kui mitteformaalse õppe põhimõtetele tuginevatel koolitustel osalemisele Erasmus + programmi raames.
Töökeeled
 • eesti keel
 • inglise keel
 • itaalia keel
Soovitajad Kadi Tamkõrv, AS Eesti Post (Omniva), administratiivdivisjoni juht, kadi.tamkorv@omniva.ee;
Eleonora Zura Puntaron, CEMEA del Mezzogiorno onlus, EVT koordinaator, eleonora.zura.puntaroni@cemea.eu;