Mare Muskat

Organisatsioon, amet Koolituskursused OÜ
Telefon 5255134
Skype
E-mail info@koolituskursused.ee
Koduleht http://www.koolituskursused.ee
Andragoogist enesearengu toetaja, kes suunab avastama, seostama ja õppima.
Erialane ettevalmistus 2009-2013, andragoogika, Tallinna Ülikool
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Alates 2013 aastast Tallinna Kutsehariduskeskuses suhtlemise ja klienditeeninduse ainekursused
Sihtgrupp
 • Noored
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Strateegiline juhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Projektijuhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Protsesside juhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Ajajuhtimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Suhtlemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Nõustamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Eestvedamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Motiveerimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avalik esinemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Suhtekorraldus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Koolitajate koolitus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Mitmekesisus ja avatus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
Tuumpädevused Olen pädev enesearengu, eneseväljenduse ja koostöö toetamisel.
Õppimise juhendamise pädevused Õppimise juhendamisel olen pädev õpivajaduse analüüsimisel, koolitusprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel, õppematerjalide koostamisel ja aktiivõppe meetodite rakendamisel.
Noortevaldkonnas orienteerumine Noortevaldkonnas tegutsedes orienteerun tellijast ja sihtgrupist.
Juhtimispädevused Juhtimispädevus piirdub teiste koolitajate koolituspädevuste toetamisega.
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused Pädevus vähene
Töökeeled
 • eesti keel
Täiskasvanute koolitaja kutsestandard Täiskasvanute koolitaja, tase 7
Publikatsioonid Muskat, M. (2013). Koostöös õppimise tegurid õppijate arusaamades. Magistritöö.
Soovitajad Tallinna Majanduskool, Helen Raid helen.raid@tmk.edu.ee
Tallinna Tööstushariduskeskus, Astra Mõistlik astra.moistlik@tthk.ee