Kristi Jüristo

Organisatsioon, amet
Telefon
Skype
E-mail kristijuristo@gmail.com
Koduleht http://magnol.ee/koolitus/
Muu erialane profiil https://www.salto-youth.net/tools/toy/kristi-jueristo.2154/
Minu tegemistes on noorte ja noorsootöötajate koolitamine olnud peamiseks valdkonnaks alates aastast 2001, seda nii kodu- kui välismaal.
Erialane ettevalmistus Hingelt ja hariduselt noorsootöötaja (Tallinna Pedagoogiline Seminar)
Koolitajana olen kasvanud läbi koolituskogemuste, mille hulgas on olnud nii koolitajate koolitusi kui spetsiifilistele teemadele keskenduvaid koolitusi nagu näiteks inimõigusteharidus, kultuuriline mitmekesisus, seksuaalharidus, vaimne tervis või õppima õppimine jne.
Vähem tähtsad ei ole õpikogemused projektidest (nt Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 8-kuuline projekt Hollandis) ja tegutsemine kodanikuühendustes aga ka enda tööst õppimine.
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Tegutsen koolitajana aastast 2001, peamisteks partneriteks on aastate jooksul olnud:
- SA Archimedes Noorteagentuur (endine Euroopa Noored Eesti Büroo) pikaajalised arenguprogrammid (nt HUKK-AP arenguprogramm; Innustavad teod kooliraskustes noortele jne) ja koolitused noortele, noortega töötavatele inimestele ning organisatsioonidele
- Tallinna Pedagoogiline Seminar, ESF "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" programmi raames noorsootöötaja põhiteadmiste ja -oskuste koolitused
- Tartu linnavalitus, viimane koostööprojekt C.A.M.P. (https://youtu.be/WkPzZUdxfxI)
- Eesti ANK, projekti "Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes" raames 15 noorsootöö labori läbiviimine
- lisaks mitmed kümned erinevad algatused/grupid, MTÜ-d, kohalikud omavalitused jne

Sihtgrupp
 • Noored
 • Noorsootöötajad
 • Noorsootöö korraldajad
 • Noortepoliitika kujundajad
 • Noorsootööga külgnevate valdkondade spetsialistid
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Projektijuhtimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Protsesside juhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Suhtlemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Nõustamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Eestvedamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Motiveerimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Koolitajate koolitus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noortepoliitika ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorte osalus ja kodanikuaktiivsus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Maailmaharidus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Inimõigused ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Mitmekesisus ja avatus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Kultuuridevaheline õpe ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöö alused ja korraldus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Kaasav noorsootöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Vabatahtlike kaasamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Rahvusvaheline noorsootöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöö huvikoolis ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Avatud noorsootöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Erasmus+ noorteprojektid ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöös õpitu tunnustamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
Tuumpädevused Olen õppija ja avastaja. Hindan kohalolekut, ehedust ja ausust.
Õppimise juhendamise pädevused Olen grupiprotsessile ja osalejate kaasatusele orienteeritud. Koolitustes hindan kõrgelt paindlikkust ja protsessist lähtumist. Protsessi toetamiseks koostan (päris tihti) õppematerjale.
Noortevaldkonnas orienteerumine Oma tegevuses koolitajana tuginen enda kogemusele noortevaldkonnas, kus olen alates aastast 1994 tegutsenud väga erinevates rollides alates laagrikasvatajast lõpetades lektorina (Tallinna Ülikool Pedagoogiline Seminar, aine Õppimine noorsootöös)
Juhtimispädevused Olen olnud mitmete pikaajaliste koolitus/arenguprogrammide algataja ja läbiviija, mis on arendanud võimet erinevates meeskondades töötada ja neid moodustada. Iga aastaselt viin läbi paar rahvusvahelist koolitust. Mentorina/coachina olen toetanud nii kolleege, noortegruppe projektide läbiviimisel kui erinevaid meeskondi algatusideede elluviimisel.
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused Valdkonnast teadmuse (kokku) kogumine ja selle edasi (k)andmine on olnud minu viimaste aastate koolitustest üks oluline tulemus/mõju ning näen, et ka minu, kui koolitaja, roll.
Töökeeled
 • eesti keel
 • inglise keel
Publikatsioonid Jüristo, K. (2014) Vabatahtliku vastuvõtmise ABC; SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Jüristo, K. (toim.) (2013) Kaasava noorsootöö käsiraamat; SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Jeedas, P., Jüristo, K. & Enn, Ü. (2011). KOMA – koolitaja enesearengu mapp; SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Jüristo, K. (toim.) (2007) K. A. S. - Kaasatus. Avatus. Sallivus. Käsiraamat noortega töötavatele inimestele; MTÜ KITA & P
T-Kit käsiraamatusari: Koolitamise alused; (Eestikeelse versiooni sisuline toimetaja) (2004) SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni noorsootööalase koolituse partnerlusprogrammi loal

lisaks veel mitmed õppematerjalid, koolitusraportid, meetodikogumikud, artiklid jne
Tunnustused SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tunnustus - noortevaldkonna aasta koolitaja 2010
Soovitajad Ülly Enn
Marit Kannelmäe-Geerts