Elo Lättemägi

Organisatsioon, amet MTÜ Project Spirit noortevaldkonna koolitaja
Telefon
Skype
E-mail elolattemagi@gmail.com
Koduleht http://www.ngoprojectspirit.blogspot.com/
Muu erialane profiil ee.linkedin.com/in/elolattemagi
Elamuspedagoogika praktik.
Erialane ettevalmistus Eesti Gaidide Liidu koolitusjuht alates aastast 2014
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala tegevusõppe suund (rakenduskõrgharidus omandamisel)
"BiTriMulti" Erasmus+ koolitus Saksamaal 2015
"Free Being Me" programmi juhtide koolitus Suurbritannias 2014
Laagrikasvataja koolitus ja laagrikasvataja tunnistus (tase 4)
Noorte osaluse teemaline koolitus Gruusias 2012
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Koolitamiskogemust alates 2012 aastast ning põhiliseks sihtgrupiks noorte aktiivgrupid, osaluskogud ja noorteorganisatsioonid.


Tagasiside koolitusel osalejatelt: "Koolitaja Elo Lättemägi oli innovaatiline ning kaasav, andis osalejatele võimaluse oma ideid sõnastada ning suunas neid lahenduste poole. Ta arvestas osalejate eelteadmisi ning kohandas tegevusi olukorrale sobivaks. Seejuures olles särav ning positiivne."
Sihtgrupp
 • Noored
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Ajajuhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Suhtlemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Motiveerimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avalik esinemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorte osalus ja kodanikuaktiivsus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöö koolis ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Noorsootöö kohalikus omavalitsuses ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Noorsootöö noorteühingus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
Tuumpädevused Erialased õpingud, tegevusõppe ja elamuspedagoogika erialaained, rahvusvahelised koolitused ja noorsooprojektid, pikaajaline osalus noorteorganisatsioonides ja töö noorteorganisatsiooni koolitusjuhina on viinud mind elamuspedagoogika ning tegevusõppeni ja andnud palju isiklikke kogemusi ning meetodeid, mida koolitustel kasutan.
Õppimise juhendamise pädevused Koolitamisel lähtun elamuspedagoogikast ja tegevusõppest. Koolitused on üles ehitatud mängulistele meetoditele, mille käigus osalejad kogevad ise ja toimub õppimine. Uute teadmiste ja arusaamade kinnistamiseks toimub pärast igat tegevust refleksioon, et osalejad saaksid jagada ning õppida üksteiselt.
Noortevaldkonnas orienteerumine Olles olnud noortevaldkonnas tegev juba üle kümne aasta ning tänu erialastele õpingutele orienteerun noortevaldkonnas väga hästi ning kasutan isiklikke kogemusi ka koolitustel, sest nii saavad osalejad aimu terviklikust pildist. Koolitusi läbiviies lähtun mitteformaalõppe tunnustest ning koolituste õnnestumise põhiliseks võtmeküsimuseks on osalejate kaasamine ja nende enda kogemusest õppimine.
Juhtimispädevused "Free Being Me" projektijuht ja käivitaja Eestis, lisaks juhtide koolitaja ning mentor
Eesti Gaidide Liidu koolitusjuht
erinevate noorteorganisatsioonide juht/juhatuse liige (õpilasesindus, Osaluskogude Esinduskoda, noortevolikogu, noortekogu)
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused Osalemine ligi paarikümnel rahvusvahelisel noorsooprojektil
Isikliku koolitusmeetodite andmebaasi koostamine
Töökeeled
 • eesti keel
 • inglise keel
Noorsootöötaja kutsestandard Noorsootöötaja, tase 4
Tunnustused Eesti Gaidide Liidu nooremgaider