Kristel Kubber

Kristel Kubber
Organisatsioon, amet Huvijuht, karjääriõpetuse õpetaja ja klassijuhataja (Tallinna 32. Keskkool), koolitaja (SA Archimedes Noorteagentuur ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) ja rühmajuht-komandör (SA Õpilasmalev).
Telefon
Skype kristel.kubber
E-mail kristel.kubber@gmail.com
Muu erialane profiil Erialane profiil üleval ka LinkedIn-is.
Olen praktik. Usun, et teisi ei saa juhendada ega suunata, kui endal kogemus puudub. Puutun igapäevaselt noorte ja noortega töötavate inimestega lähedalt kokku ning tean, et diplom ei tee veel kedagi asjatundjaks - koolitaja isiksus, avatus, loovus, kogemus, individuaalne lähenemine ja "siin ja praegu" kohalolek suunab paljuski seda, mis tunde ja kogemuse koolitatav koolituselt saab.
Erialane ettevalmistus 2012 – 2013 Goldsmiths, University of London, magistrikraad rakendusteatri alal (Applied Theatre: Drama in Educational, Community and Social Contexts)
2006 – 2010 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, rakenduskõrgharidus, huvijuht-loovtegevuse õpetaja draamapedagoogika suunaga cum laude


September 2013 Frantic Assembly füüsilise teatri koolitus, London Drama organisatsioon, 14. septembril Londonis
Juuli 2013 National Drama International Conference 2013, draama professionaalide konverents, 4.-7. juulil Londonis
Aprill 2013 London Drama’s Spring Drama Conference, draamaõpetajate koolitus, London Drama organisatsioon, 11.-12. aprillil Londonis
Jaanuar – mai 2011 Tugiõpilaste ja –juhendajate koolitusprogramm, TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) organisatsioon
Juuli 2010 Rühmakomandöri (kõrgeima astmega rühmajuht) koolitusprogramm, SA Õpilasmalev
Mai 2010 „ImpACT!ion – Youth in Action“ koolitus, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Noortepass, 2.-8. mail Hollandis
Märts 2010 Draamaõpetajate akadeemia: Protsessdraama töötuba (8 h), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolitusprogramm
Märts 2010 Rakendusteatrialane konverents „Teater kogukonna hüvanguks“ (7 h), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolitusprogramm
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Aprill 2015 - rakendusteatri koolitus huvijuhitudengitele
Märts 2015 - MID-term koolitus vabatahtlikele
November 2014 - On Arrival Training vabatahtlikele
Oktoober 2014 - On Arrival Training vabatahtlikele
Aprill 2014 - rakendusteatri koolitus huvijuhitudengitele
Draamaalased töötoad ja ringid Eestis, Austrias ja Inglismaal aastast 2008
Sihtgrupp
 • Noored
 • Noorsootöötajad
 • Noorsootöö korraldajad
 • Noorsootööga külgnevate valdkondade spetsialistid
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Protsesside juhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Ajajuhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Suhtlemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Nõustamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Eestvedamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Motiveerimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avalik esinemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Loovus ja innovatsioon ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Koolitajate koolitus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Noorte osalus ja kodanikuaktiivsus
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Mitmekesisus ja avatus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Kultuuridevaheline õpe ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Vabatahtlike kaasamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöö koolis ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Muud koolitusteemad/-valdkonnad:
  Draama- ja rakendusteatrialased koolitused; kultuurikorraldus; sündmuste planeerimine ja teostamine, karjääriplaneerimine.
Tuumpädevused Lisaks eesti keelele valdan kõrgel tasemel inglise keelt. Olen oma lõputööd nii Eestis kui Inglismaal sooritanud kõrgeimale tulemusele, juhendan õpilaste uurimistöid. Kasutan peamisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. Käin ise võimalusel koolitustel ja abistan mitmeid projekte, et end ja huvipakkuvat valdkonda arendada. Mul on pigem liidriomadused meeskonnas, kuid selle juures hoolingi tugevast meeskonnatööst ja selle õiglasest juhtimisest. Enamik ettevõtmisi haridus-, noorsootöö- ja kultuurivaldkonnas sünnivad meeskonnas ja pikka aega nendes valdkondades vastu ei peaks, kui ei ole koostöötahet ja -oskusi.
Õppimise juhendamise pädevused Lähtun sihtgrupi vajadustest, kui eesmärgitan ja koostan koolituskava. Olen valmis alati tegema muudatusi lähtuvalt vajaduste muutumisest. Pean oluliseks füüsilise ruumi seadmist, selle puhtusest ja avatusest. Kasutan meetodeid, mis annaks osalejatele võimaluse õppida grupis, kahekesi ja ka üksi. Pean oluliseks liikumist ja praktiseerimist (learning by doing), erinevate meelte kasutamist. Reflektsioonil on minu jaoks oluline roll ülesande järgselt. Enne ülesannet ei taha ma õppijat kunagi mõjutada ega väljenda oma ootusi, eesmärke.
Noortevaldkonnas orienteerumine Noortevaldkonnas tunnen mitteformaalse õppe meetodeid ja kasutan väga palju draamapedagoogika ja sotsiaalpedagoogika meetodeid.
Juhtimispädevused Olen algatusvõimeline, kuid pole ise suuri projekte kirjutanud, pigem olen sisuliselt neid läbi viinud.
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused Olen noor professionaal ning ei ole veel laiale sihtgrupile ettevalmistavaid materjale koostanud või artikleid kirjutanud.
Töökeeled
 • eesti keel
 • inglise keel
Soovitajad Maarja Merigan, Tallinna 32. Keskkooli direktor, Maarja.Merigan@32kk.edu.ee
Sue Mayo, Goldsmiths, University of London MA Applied Theatre õppekava juhtiv lektor, s.mayo@gold.ac.uk (inglise keeles)
Claudia Mäser, Offene Jugendarbeit Dornbirn sekretär – vabatahtliku teenistuse organisatsiooni sisene koordinaator, claudia.maeser@ojad.at (saksa ja inglise keeles)
Elen Brandmeister, MTÜ Continuous Action; asutaja ja juht, elen@continuousaction.ee