Anastassia Putskova

Organisatsioon, amet The District coworking space
Telefon
Skype
E-mail nastja.putchkova@gmail.com
Noor koolitaja, kes on teinud mitmekultuurilisi noorte projekte ning kes tahab levida mitteformaalse õppimise kogemuse nii palju, kui saab.
Erialane ettevalmistus 2008-2011, Andragoogika, Tallinna Ülikool
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas veebruar, 2013 „ABC- Intercultural Dialogue“; Tsaghkadzor, Armeenia.
detsember, 2013 „Tango for Tolerance“, korraldaja: Europe4Youth; Berliin, Saksamaa.
november, 2012 “SNAPSHOT”; korraldaja: Europe4Youth; Nürnberg, Saksamaa.
mai, 2012 “City Bound Europe”; korraldaja: Fahrten-Ferne-Abenteuer GmbH; Berliin, Saksamaa.
Sihtgrupp
 • Noored
 • Noorsootöötajad
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Strateegiline juhtimine
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Projektijuhtimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Protsesside juhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Ajajuhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Suhtlemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Nõustamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Eestvedamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Motiveerimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Avalik esinemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Suhtekorraldus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Loovus ja innovatsioon ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Koolitajate koolitus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noortepoliitika
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Noorte osalus ja kodanikuaktiivsus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Maailmaharidus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorte tervis
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Inimõigused
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Mitmekesisus ja avatus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Kultuuridevaheline õpe ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöö alused ja korraldus
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Kaasav noorsootöö
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Vabatahtlike kaasamine
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Rahvusvaheline noorsootöö ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Mobiilne noorsootöö
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Noorsootöö huvikoolis
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Avatud noorsootöö
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Noorsootöö koolis
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Noorsootöö kohalikus omavalitsuses
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Noorsootöö noorteühingus
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Erasmus+ noorteprojektid ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöös õpitu tunnustamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Muud koolitusteemad/-valdkonnad:
  Refleksioon ja eneseareng
  Mitteformaalse õppimise alused
Tuumpädevused enesejuhtimine ja enesearendamine, koostööoskused, valdan vabalt 5 keelt (eesti, vene, inglise, saksa, hispaania ja natuke araabia), avatus ja abivalmidus, hea kuulaja ja julgustaja
Õppimise juhendamise pädevused olen avatud koostööks, oskan analüüsida õpivajadusi, näen koolitusprotsessi terviklikuna, oskan kohandada õpimeetodeid, pean oluliseks refleksiooni toetamine, oskan oselajtele tagasisidet anda ning hinnata ja tagasisidestada terve koolitus protsessi
Noortevaldkonnas orienteerumine orineteerun mitteformaalses õppes ja toetan sekke koolitustegevuses
Juhtimispädevused mentorlus, koolitusmeeskonna koostöö koordineerimine ja nõustamine.
Oman kogemust multikultuursete ja rahvusvaheliste koolituse läbiviimises.
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused oskan teemakohase koolitusmaterjali valida, pean oluliseks ennast kui koolitajat areneda.
Töökeeled
 • eesti keel
 • vene keel
 • inglise keel
 • saksa keel
 • hispaania