Margus - Tarmo Pihlakas

Organisatsioon, amet Koolitaja
Telefon +358 568 368 38
Skype
E-mail margus@avarda.ee
Koduleht http://www.avarda.ee
Mõned meist sündisid vabadena. Mõned peavad vabaduse nimel võitlema. Iseseisvus on inspiratsioon, mis paneb mind otsima, seiklema, laulma, mängima ja haarama kaasa kõiki, kes hoolivad rohkem kui raamides elu ette näeb…
Video
SUUR
VÄIKE
Erialane ettevalmistus 2012 TALE – long term training of trainers for Youth in Action program
2008, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, aikuiskasvatus, Helsingin yliopisto,
2003 Kultuurharidus, Viljandi Kultuuri Akadeemia
2003 “Seikluskasvatus Instruktori kursus”, Viljandi Kultuuri Akadeemia.
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Mul on olnud võimalus inimesi inspireerida juba üle kümne aasta. Ju vist mõni ütleb, et see on see mida Sina teed - mina veel nii ei julge öelda - lihtsalt ääretult vahva on olnud inimestega koos töötada ja õppida. Erilises õpielemendis olen muidugi olnud rahvusvahelistes meeskondades ja otsinud ehk neid võimalusi rohkem kui teisi. Siin siis väike valik tegemisi, mis mulle kohaselt loksub seinast seina :)
2010 - 2015 Gruusia rahvuskaart, Juhtimiskursused, Instruktorikursused
Juuli 2014 Koolitajate koolitus Keep Your Cool, Rhv. koolitus noorsootöötajatele.
2014 – hetkel Tartu Ülikool, Euroopa Kolledž, Arenguseminari juht
2014 Pärnu LV, programmi mentor “Huvikoolide kaasamise ja arengu programm ”
2013 Euroopa Noored, KOV mentor/koolitaja „KOV tugiprogramm “Kooliraskustes noorte kaasamine huviharidusse“
2012 EVS tsükli koolitused Euroopa Noored Büroole
Sihtgrupp
 • Noorsootöötajad
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Protsesside juhtimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Suhtlemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Eestvedamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avalik esinemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Koolitajate koolitus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Mitmekesisus ja avatus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Kultuuridevaheline õpe ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Vabatahtlike kaasamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Rahvusvaheline noorsootöö ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Mobiilne noorsootöö ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avatud noorsootöö ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Noorsootöö noorteühingus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Erasmus+ noorteprojektid ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Muud koolitusteemad/-valdkonnad:
  Seikluskasvatuse instruktori kursus
  Õuesõpe,
  Elamuspedagoogika
  Probleemi põhise õppe metoodika,
Tuumpädevused Trip Advisor teatas hiljuti, et olen läbi reisinud 57% maakerast - usu mind, silmad kinni ma seda ei teinud. Kui ma ka 1% sellest kogemusest toon koolitusruumi, jääb aega väheksi :) Koolitus olukord on minu jaoks nagu iga rännak, lihtsam on, kui sul on kindel siht, kuid samas avatus, et õppida ka juhuslikult. Kasuks tuleb enese distsipliin ja võime enne väljalendu püsivalt harjutada nt keelt või uurida probleem kohti. Elu teeb lahedaks, eriti kaugele ja kaua minnes, kui oskad enda reisikaaslasi hoida, nendega suhelda, koostööd teha. Ja mis peamine, rännakult, üks kõik, kui raskelt, ei tohi puududa nali ja rõõmus meel.
Õppimise juhendamise pädevused Olen vaimustunud probleemi põhisest õppimisest ja üha sügavamale ja sügavamale olemise sisusse tungimisest. Selle tingimuseks on ennastjuhtivus, mis tõttu ehk liiga ruttu kipun enda juhendatavaid käest lahti laskma ( nt köiekoolitusel sõna otseses mõttes). Oma õpistiililt, tõekspidamistelt sobin hästi konsultandiks grupile, kes juba teab kuidas, kuid tahaks kiiremini ja paremini
Noortevaldkonnas orienteerumine Noortevaldkonnas olen tegev olnud peamiselt kaasatuse valdkonnas, mitteformaalene õpe, koolivälise tegevuse toetamine, seikluskasvatus. Rahvusvaheline noorsootöö on kokkuviinud kõige ägedamate inimestega ja see tõttu on ikka ja jääle kiusatus vaadata asju laiemalt, suuremalt ja mitmekesisemalt, kui väike Eesti esmapilgul lubaks
Juhtimispädevused Elus on olnud võimausi korralda koolitusi nii Eestis, kui Hiinas. Nii keskkonna ja haridus, kui militaar valdkonnas. Nii vabatahtlikult, kui rikkalikult. Nii kiirelt, kui pikka aega valmistudes. Meeskonnaga töötades olen jäänud ennekõike mõistvaks inimeseks, kui keegi ongi protsessi käigus saanud haiget siis mul on sellest olnud südamest kahju ja loodan et karma on tugevam tänu neile, kes koolituselt on lahkunud tervematena.
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused Olen võimaluste piires kaasa löönud erinevates kontseptsiooni aruteludel, sümpoosiumitel ja enda mõtted ka ilma kutsmata edastanud. Paraku kipub jääma nii, et tegelen ikka rohkem enda kojaesise kaunistamisega ja pole ehk jäänud sellist aega, et naabritele epistlit lugeda - luban tulevikus olla aktiivsem
Töökeeled
 • eesti keel
 • inglise keel
 • soome keel
Publikatsioonid pending
Tunnustused Margust on tunnustatud Kaitseliidu Kooli teeneteristiga