Kas mahute ära?

30. september 2014

Lisaja: Kristi Jüristo

Minimaalseid vahendeid nõudev grupitööd ja -tunnetust soodustav meetod.

Kirjeldus:

Grupi ülesanne on mahtuda ette antud paberile nõnda, et ühegi grupiliikme ükski kehaosa ei puudutaks maad. Kui ülesandega on hakkama saadud, murtakse paber pooleks ja uus väljakutse (mahutada end ära poole väiksemale paberile) algab jne.
Meetodi läbiviija peaks gruppi ergutama ja julgustama iga uue väljakutse võtmiseks.
Peale meetodit on soovitav analüüsida, kuidas grupp enda meelest ülesandega hakkama sai, mis aitas kaasa, mis takistas.

JAGA