Kutse Huvihariduse Meetodimessile

23. oktoober 2014

Hea huvihariduse valdkonna kolleeg!
27.-28.11.2014 ootame Sind osalema esmakordselt Eestis toimuval Huvihariduse Meetodimessil Kloogaranna noortelaagris. 

Meetodimess on ellu kutsutud selleks, et huvihariduses töötavad inimesed saaksid jagada häid praktikaid erinevatest meetoditest, töövahenditest ja lähenemistest. Head meetodid ja teised haridusliku suunitlusega lähenemised on huvihariduse õpetaja vajalikeks tööriistadeks. Samavõrd oluline on aga teadvustada, millistel eesmärkidel ja kuidas neid töövahendeid kõige efektiivsemalt kasutada ja edasi arendada. Seekordsel Meetodimessil keskendume meetoditele ja töövahenditele, mis on huvihariduses oluline erialade üleselt, millega puutuvad kokku pea kõik ja mis otseselt toetavad huvitegevuse läbiviimist.

Kahe päeva jooksul soovime luua võimaluse jagada häid näiteid erinevatest meetoditest ja muudest huvihariduse töövahenditest, otsida inspiratsiooni igapäevatöö rikastamiseks ning luua ühist teadmist:

  • Kuidas määravad meetodite valikut erinevad haridusteoreetilised lähenemised ja õppimiskäsitlused? Missugused on huvihariduse ja teiste noorsootöö valdkondade ühised eesmärgid, põhimõtted ja kokkupuutekohad täna? Kuidas need omakorda mõjutavad huviharidust? Need on küsimused, millele otsime vastust inspireerivate kõnelejate ja diskussioonigruppide toel.
  • Mida põnevat on kolleegide meetodisalves? Kuidas neid meetodeid erinevates kontekstides kasutada ja edasi arendada? Selliseks kogemustejagamiseks annavad ainest osalejate endi poolt läbiviidavad töötoad.
  • Kuidas vajaduspõhiseid uusi meetodeid luua, kohandada, arendada ja kirjeldada? Millised uued meetodid sünnivad siis kui inspireerivas keskkonnas kohtuvad oma ala helgemad pead? Ja loodetavasti mahub kahe päeva sisse veel paljugi muud.

Meetodimess keskendub kolmele peamisele teemale:

  • Meetodid, mis toetavad meie igapäeva töö tegemist erialade üleselt.
  • Meetodid, mis toetavad noorte arengut ja heaolu.
  • Meetodid, mis toetavad (riski)noorte kaasamist, sh osalusdemokraatiat ja omaalgatust ning huvihariduse avatumaks muutmist.

Meetodimessi sihtgrupp

Üritus hõlmab mitmekesiste õppemeetodite kaudu ühist õppimist ja on avatud huvihariduse valdkonnas tegutsejatele – õpetajatele, huvijuhtidele, huviringi juhendajatele (vabade kohtade olemasolul ka noorsootöötajatele). Kokku oodatakse osalema kuni 60 inimest.

Huvihariduse meetodimessi modereerivad noortevaldkonna koolitaja Kristi Jüristo ja teatripedagoog Virko Annus.

jj

Meetodimessi taustast

Ettevõtmise kontseptsioon tugineb Euroopa tasandil noortevaldkonnas iga-aastaselt korraldatava “Toolfair” (varasemate ürituste info on leitav siit: http://www.salto-youth.net/toolfair/) ning Eestis 3 korda toimunud koolitajatele suunatud Meetodimessi headele kogemustele. Meetodimessil salvestatud videotest leiad valiku siit:  http://euroopa.noored.ee/telepurk/new?q=meetodimess. ESF Noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi avalik konsultatsioon (ENEB 2009) on toonud esile, et noortevaldkonnas tegutsejad tunnevad vajadust ja huvi täiendada oma pädevusi erialase metoodika valdkonnas. 2013 huvikoolide juhtide hulgas tehtud küsitluste tulemusel on üheks vajaduseks meetodite ja lähenemiste täiendamine.

OSALEMISTINGIMUSED

Osalejatelt eeldatakse osalemist täies mahus, st 27.11 ennelõunast kuni 28.11 pealelõunani (täpsem programm tugineb maksimaalselt osalejate poolt kandideerimisvormides väljendatud vajadustele ning kuulutatakse seega välja novembri keskpaigas).

Kogu ettevõtmise oluliseks osaks on osalejate endi poolt elluviidavad töötoad, toetamaks vastastikust õppimist valdkonna kolleegide vahel. Nii kutsume kõiki üles pakkuma välja ideed omapoolseks töötoaks, mille valituks osutumisel õnnestub see kaasosalejatele kohapeal läbi viia. Tule näita seda, mis töötab ja toimib, mis aitava sul teha oma tööd või katseta kolleegidega midagi uut. Otsime meetodeid, mis toetavad huvihariduse õppeprotsessi erialade üleselt, toetades näiteks grupiprotsesse, õppimise teadvustamist, eneseteadlikkuse tõusu või turvalise keskkonna loomist, noorte motivatsiooni hoidmist jne.

Tingimused töötubadele:

  1. ühtib ürituse eesmärgi ja teemadega;
  2. tutvustab ja analüüsib osaleja poolt juba kasutatud või katsetamisel olevat meetodit/töövahendit/lähenemist noorte huvihariduse valdkonnas;
  3. töötuba kestab 45-60 minutit, võimaldades osalejate aktiivset kaasatust (sh soovitavalt meetodi või selle osa praktiliseks katsetamiseks kohapeal) ja refleksiooni (sh selle osas, milliseid muudatusi võiks meetod vajada erinevates kontekstides kasutamisel).

Töötoa läbiviimisest huvitatutel palutakse kirjeldada oma ettepanekut kandideerimisvormis.  Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku.

Meetodimessil osalemine (majutus, toitlustus, programm) on osalejate jaoks tasuta. Transpordikulusid toimumiskohta ei hüvitata, küll aga on Kloogaranda ja tagasi võimalik sõita ühisbussiga, mis väljub Tallinnast huviliste olemasolul!

KANDIDEERIMINE

Osalemisest huvitatutel palutakse täita kandideerimisvorm, mis asub SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kodulehel. Kandideerimistähtaeg on 16.11.2014. 

Juhul kui soovijaid on rohkem kui kohti, teevad korraldajad osalejate seast valiku ning kõiki kandideerijaid teavitatakse tulemustest e-posti teel.

Juhul kui Teil tekib küsimusi, ärge kahelge palun pöörduda e-posti aadressil: marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Kohtumiseni Kloogarannal!

Meetodimess toimub projekt “Huvikoolide Kaasamise Arenguprogramm” (HUKK-AP) raames, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. 

eneeaentkhtmjumsm

HUKK-AP programmi eesmärk on toetada huvihariduses pakutavate võimaluste vastavust noorte vajadustele, mitmekesisust ja mõjusust ning luua eeldused riskinoorte kaasamiseks nendesse tegevustesse võrdselt teiste noortega. Programm “Riskilapsed ja –noored“ on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

JAGA