Hooliva klassi projektis osalenud: soovitame!

30. January 2015

Möödunud aastal algatatud pilootprojekti “Hooliv klass” tulemused on  selgunud. Nende põhjal oli projekti esimene aasta igati edukas. Programmis osalemise jooksul tõusid noorte hinnangud enda heaolule koolis, tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele. Samuti on nii õpilaste kui õpetajate hinnangute võrdluses näha, et õpilastele muutus programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemine ja ühistegevustes osalemine. Mullu toimunud pilootprojektis osalesid Keila kool, Kostivere kool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium ja Turba kool.

“Hooliv klass” on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo algatatud pilootprojekt, mille eesmärgiks on koolitada õpilasi ja õpetajaid, et üheskoos tekitada klassist hooliv meeskond. Pikemaajalise tulemusena toetab projekt noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu tõstmist, koolikiusamise vähenemist ja koolist väljalangevust. Projekti raames koostati 6.7. klassi õpilastele noorsootöö põhimõtetest lähtuv programm, mis käsitles meeskonna loomist, teineteisega arvestamist, ühiste reeglite kehtestamist jms ning korraldati nii klassile kui kõigile klassiga kokku puutuvatele õpetajatele erinevaid koolitusi. Projekti alguses ja lõppedes kaardistati klassi hetkeseis ning saadud andmeid võrreldi omavahel. Sisendi andsid nii õpilased kui ka kõik klassiga töötavad õpetajad.

Loe lisainfot projekti tulemustest ja tutvu ka koolide kogemustega!

 

JAGA