Kandideeri HUKK -AP 2015. aasta arenguprogrammi

08. February 2015

Alanud on kandideerimine HUKK -AP 2015. aasta arenguprogrammi.

HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm (ehk HUKK-AP) on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) algatatud  kaheaastane projekt. Projekti eesmärk on pakkuda mitmekesiseid, mõjusaid ja noorte vajadustele vastavaid huviharidusvõimalusi. Projektiga soovitakse luua eeldused ja toimivad lahendused riskinoorte kaasamiseks võrdselt teiste noortega.

Projekti raames viivad meie partnerid  oma tegevuspiirkondades ellu erinevaid  tegevusi ning samaaegselt toimub huviharidustiimide arenguprogramm.  See on  huvihariduses töötavatele inimestele mõeldud mitmekesine pakett erinevatest koolitustest, tegevuskava väljatöötamisest ja mentorlusest kogu programmi vältel.

Arenguprogrammiga liituma ootame 3-liikmelisi huviharidustiime, kuhu kuuluvad huviharidusspetsialistid (huvikoolide pedagoogid, – juhid,  huviringide juhendajad, treenerid, spordikoolide-ja   noorsootöötajad nii riiklikest kui erahuvikoolidest) ja võimalusel huviharidusega seotud võrgustiku esindajad (nt KOV töötajad, MTÜ-de esindajad, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad ja teised noortega töötavad spetsialistid).

Osalemiseks palume täita oma tiimiga kollektiivselt elektrooniline taotlus hiljemalt 25. veebruar 2015 (k.a).

Kandideerimise lisainfo ja taotlusvormi leiad SIIT.

Loe  HUKK -AP programmist lähemalt.

JAGA