Osale huvikoolide projektikonkursil “Varaait Vol.11”

12. February 2015

Eesti Noorsootöö Keskuse väljakuulutatud projektikonkurss ootab osalisi. 

Projektikonkursiga soovitakse õppevahendite (sh e-õppevahend) soetamise ja/või restaureerimise kaudu huviharidust kaasajastada, mitmekesistada huvikoolide õppekavasid, algatada uusi  ringe (eelkõige looduse ja tehnika) ning suurendada vähemate võimalustega noorte osalust.

Konkursile oodatakse osalema  nii munitsipaal- kui erahuvikoole.

Konkursi eelarve on 127 823 eurot. Ühele projektile eraldatakse maksimaalselt 2 000, tehnika ja looduse projektide puhul 3000 eurot. Vajadusel ja võimalusel võib komisjon teha ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks.

Taotlus koos lisadega tuleb elektroonselt ja digiallkirjastatuna esitada hiljemalt 31. märtsiks 2015  aadressile entk@entk.ee.

Loe lisainfot projektikonkursi kohta ENTK kodulehelt.

 

JAGA