Ülly Enn: Kaasavast huviharidusest. Huviharidust kaasates (Mõtetest tegudeni ehk kaasava huvihariduse praktikast)

20. February 2015

Huviharidusstandardi järgi on huvihariduse eesmärgiks luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Sama dokument suunab  huvihariduse korraldamist  ka teatud põhimõtete ja ülesannete kaudu. Näiteks peab huviharidus põhinema noorte vabal tahtel, olema õppijakeskne, arendama loovust, sotsiaalseid oskusi jms. Kuid kas see on kõik iseloomustamaks huvihariduse eesmärke ja arusaamu?

Oma arutlevas artiklis on huvihariduse mõistet 2014. aasta novembris toimunud Meetodimessi ja mullu käimalükatud pilootprogrammi HUKK-AP näidete näol lahti mõtestamas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koordinaator ja noortevaldkonna ekspert Ülly Enn.

Leia artikkel siit.

JAGA