Üleskutse noortevaldkonnale: millistest õppematerjalidest tunneme puudust?

03. May 2016

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

Noorteagentuur soovib uurida noortevaldkonnas tegutsejatelt, milliste õppematerjalide järgi on huvi ja vajadus kõige suurem ning milline on olemasolevate õppematerjalide kättesaadavuse ja kasutamise hetkeolukord Eestis.

Iga aasta valmib Eestis mitmeid uusi noortevaldkonna õppematerjale. Mõned neist on mõeldud vaid oma organisatsiooni- või võrgustikusiseseks kasutuseks, teised suunatud laiemalt noortega töötavatele inimestele, koolitajatele ja õppejõududele. Lai valik noorsootöös vajalikke õppematerjale on koondatud ka veebilehele mittefrormaalne.ee

Samas kohtab ka arvamusi, et noorsootööks vajalikke materjale napib, need ei ole kõigile kättesaadavad ja/või asjakohased.

Selleks, et saaksid õppematerjalide teemal arvamust avaldada oleme koostanud vastava küsimustiku. Küsimustiku täitmine annab hea võimaluse rääkida kaasa ja aidata teha paremaid otsuseid uute õppematerjalide väljatöötamiseks ja võõrkeelsete materjalide tõlkimiseks.

Oled noorsootöötaja, siis vasta siin.

Oled koolitaja või õppejõud, siis vasta siin.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit.

Aita kaasa noorsootöö arengule!

Õppematerjalide väljaandmist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastamisel 2014-2020 elluviidavast tegevusest “Noorsootöötajate koolituste arendamine”.

JAGA