Oled tegija? Siis tõenda! Koolitus tõenduspõhisele tegijale.

18. August 2016

Oled sa kunagi mõelnud, …EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)
• et Sinu keerulisele olukorrale teavad tõhusat lahendust kolleegid mujal maailmas?
• et ilusatest sõnadest jääb väheks, kui tahad tõestada kohalikele poliitikutele oma töö väärtuslikkust?
• mille järgi tunda ära Harju keskmist noort ja mida selle teadmisega peale hakata?
• et andmetega tegutsemine võib olla ühtaegu kasulik ja lõbus?

Need on küsimused, mis viivad meid andmete kogumise ja juba kogutud andmete tõlgendamise maailma. Siin kohtuvad uuringud ja päris elu. Nii on üles ehitatud ka kahepäevane koolitus “Oled tegija? Siis tõenda!”, kus saavad kokku uuringud ja päris elu.

Kahepäevane koolitus on ideaalseks kohtumispaigaks noorsootöövaldkonna spetsialistidele, juhtidele ja noorsootöö üliõpilastele, kes soovivad kasutada andmeid ja muuta oma igapäevast tööd tulemuslikumaks.

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele:
• Milleks andmed?
• Kuidas küsida, et saada hea vastus?
• Kuidas saada teada, kes valetab ja kes räägib tõtt?
• Kuidas lugeda uuringust välja olulist?
• Mida erinevast allikast informatsiooniga peale hakata?
• Kuidas ja mis andmeid heade otsuste tegemiseks koguda?
• Kuidas hinnata, et andmete kasutamine muutis tööd tõhusamaks?

Kahe koolituspäeva vahelisel perioodil palume osalejatel olla valmis kodutööks, mis sisaldab oma tööga seotud andmete kogumist. Kogutud andmed võimaldavad teha teisel koolituspäeval praktilisi hands-on katseid, mis annavad kogemuse, kuidas muuta oma igapäevast tööd tõenduspõhisemaks.

Koolitus toimub kahes grupis:
Grupp Tallinnas 14.09.2016 ja 13.10.2016 algusega kell 10;
Grupp Tartus 7.10.2016 ja 31.10.2016 algusega kell 10.

Koolituse viib läbi: Anne Õuemaa (MA eripedagoogikas)
Konsultandina toetab protsessi: Tõnu Jürjen (MA psühholoogias)

Koolitusel osalemine ei eelda varasemat uuringute kasutamise või andmete kogumise kogemust. Teadmised algavad uudishimust! Kui tunned, et tahad olla tõenduspõhine tegija, siis see koolitus on Sulle! Selleks, et saaksid koolitusest maksimaalset kasu, palume, et osaleksid koolituse mõlemal päeval.

Täida ankeet ja vali sobiv koolitusgrupp Tallinnas või Tartus! Registreerimine kuni 5. septembrini.

Koolitused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ raames.

JAGA