Huvihariduse Meetodimess 2016 keskendub rahvusvahelisusele

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne17.-18.novembril 2016 toimuv HUVIHARIDUSE MEETODIMESS „HUVIHARIDUS(E) PIIRE ÜLETADES“ („Breaking borders of/with hobby education“) kutsub kõiki kolleege osa võtma.

Seekordne Meetodimess pakub võimalust süveneda rahvusvahelistumise teemasse, et inspireerida üksteist ja koos avastada rahvusvahelise huvihariduse eeliseid. Mitmekesiste õppemeetodite kaudu õpitakse ühiselt ettekannetest ja töötubadest, mida viivad läbi huvihariduse valdkonnas töötavad inimesed Eestist ja mujalt. Osalema ja soovi korral ka töötubasid läbi viima on oodatud kõik huvihariduse valdkonnas noortega töötavad tegutsejad – õpetajad, huvijuhid, huviringi juhendajad ja noorsootöötajad. Kusjuures Eesti esimene huvihariduse meetodimess toimus SA Archimedese Noorteagentuuri eestvedamisel juba 2014.a novembris.

2016. aasta Huvihariduse Meetodimess toimub koostöös Belgiaga Eesti Noorsootöö Keskuse toel.  Esimesel päeval on töökeeleks eesti keel ja teisel päeval inglise keel, vajadusel toetatakse ka vene keeles kõnelevaid noorsootöötajaid.

meetodimess_3meetodimess_2

Me kutsume teid jagama piireületavaid näiteid ehk tutvuma ja tutvustama rahvusvahelisi kogemusi huvihariduses. Seminar keskendub peamise teema kahele aspektile:

  • Rahvusvahelised võimalused: miks rahvusvahelist koostööd teha (mõju ja kasu noortele, endale kui professionaalile, organisatsioonile) ja kuidas alustada?
  • Meetodid ja lähenemised töös noortega:  mida rahvusvaheliste võimaluste toel oma igapäeva praktikasse tuua? Mida saab koostöös katsetada ja luua? Ning mille üle oleme uhked ehk milliseid häid näiteid Eestist saaksid teised riigid üle võtta?

OSALEMINE

Kokku oodatakse osalema kuni 60 inimest. Kuigi osalemine (majutus, toitlustus, programm) on osalejate jaoks tasuta, siis transpordikulusid toimumiskohta ei hüvitata.

Osalejatelt eeldatakse osalemist täies mahus, st 17.11 ennelõunast kuni 18.11 õhtuni. Täpsem programm tugineb suures osas osalejate poolt kandideerimisvormides väljapakutud töötubadel ning kuulutatakse seega välja hiljemalt oktoobri lõpus.

Kogu ettevõtmise oluliseks osaks on osalejate endi poolt elluviidavad töötoad, toetamaks vastastikust õppimist valdkonna kolleegide vahel. Nii kutsume kõiki üles pakkuma välja ideed omapoolseks töötoaks, mille valituks osutumisel õnnestub see kaasosalejatele kohapeal läbi viia. Töötoa läbiviimisest huvitatutel palutakse kirjeldada oma ettepanekut kandideerimisvormis.  Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku. Ettenähtud on ka sõbralik tugi ettevalmistuse etapis 😉 Lisainfo 

REGISTREERIMINE

Osalemisest huvitatutel palutakse täita registreerimisvorm.  Registreerimise tähtaeg on 11.oktoober (k.a.). NB! Juhul kui soovijaid on rohkem kui kohti, teevad korraldajad osalejate seast valiku ning kõiki kandideerijaid teavitatakse tulemustest e-posti teel hiljemalt 18.oktoobril. Küsimuste korral palun pöörduda e-posti aadressil Anna Kuzina poole: anna.kuzina@archimedes.ee

Meetodimess viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.

 

JAGA