Kultuurilise mitmekesisuse videod

19. jaanuar 2017

Siia oleme kokku koondanud kultuurilise mitmekesisuse alased õppevideod ja lühifilmid. Materjalid on kaardistatud Noorteagentuuri Hoolivate väärtuste tegevuskava raames, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

MTÜ Mondo Filmikogu ja kasutusjuhend

„Mida peaks teadma islamist?“: loeng põhikooli- (45 min) ja gümnaasiumiastmele (70 min)

„Eesti islami kogukond ja nende kultuuripärand“ (2014)

Holokaustist Balti riikides” 1-6 (Nutt & Mälksoo & Vseviov 2012)

Dokumentaalfilm „Su nimi olgu Iisrael“ (Stelmach & Brambat 2004, 51 min)

Dokumentaalfilm „Mustlase missioon“ (Laiapea 2010, 63 min)

Videoloeng „Mustlased Eestis – omad või võõrad?“ (88 min)

Romade temaatika videod ning õppefilmid

IOM Eesti videoklipp „Kes on pagulane?“

„Eesti lood: Kahe maailma vahel“ (Lepik 2015, 30 min)

„Kuidas lahendaksime pagulaskriisi“

JAGA