Koolitusprogramm „Sotsiaalse kaasatuse praktika“

 

Sotsiaalne kaasatus on noortevaldkonnas nii Euroopa kui ka Eesti tasandil üks oluline strateegilisi eesmärke, mille tulemusel on kaasava noorsootöö põhimõtted saanud üheks igapäevaseks noorsootöö osiseks. Noortevaldkonna organisatsioonide töö peaks olema korraldatud nii, et noorsootöö teenus muutuks kõigile noortele kättesaadavaks, et nad saaksid oma eakaaslastega võrdsed võimalused elamuslikuks maailma ja enda avastamiseks ja eakaaslastega koos tegutsemiseks ning selle kaudu omandada pädevusi, et oma elus olevate väljakutsetega paremini hakkama saada. Seega noorsootööd tegevate organisatsioonide tegevuskavad peaksid sisaldama tegevusi, et nende eesmärkideni jõuda ja et tegevus oleks jätkusuutlik. Täna aga on selge, et noortevaldkonnas on kaasatuse teema jõudsalt esil ning sel teemal viiakse ellu erinevaid projekte, tugitegevusi, kampaaniaid, kuid pikemas perspektiivis ei ole see siiski noorsootöö loomupärane osa ega kajastu tavapärastes tegevustes.

Oodatav tulemus

Koolitusprogrammis osalemise tulemusena on osaleja pädev looma eelduseid ja toimivaid lahendusi vähemate võimalustega noorte (päritolu madala sissetulekuga perest; osalemist takistav puue või tervisliku seisundiga seotud erivajadus; õpiraskused; piiratud võimalused noorsootöös  osalemiseks kodukoha lähedal)  kaasamiseks noorsootöösse võrdselt teiste noortega.

Koolitusprogrammi jooksul toetatakse osalejaid viisil, et nad oleksid valmis välja töötama konkreetse teenuse/tegevusprogrammi vähemate võimalustega noortega kaasamiseks oma organisatsiooni tegevustesse, millest võiks saada pikemas perspektiivis üks loomulik osa nende igapäevatööst.

Keda ootame osalema?

Koolitusprogrammi soovime kaasata huvikoolide, noorteühingute, noortelaagrite, noortekeskuste  ja koolide noorsootöötajad, kel on olemas soov ja tahe noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ja aktiivsemaks kaasamiseks, aga kes on seni takerdunud ühe või teise probleemi taha. Kuna arenguprogramm on suunatud konkreetse teenuse väljatöötamisele, siis soovitame osalemist tandemina, kas oma meeskonnaliikme või koostööpartneriga.

Kuidas?

Koolitusprogramm koosneb 4 moodulist, mis toimuvad ajavahemikus märts 2017 kuni oktoober 2017 ning osalejatelt ootame valmisolekut osaleda kõikidel koolituspäevadel kogu arenguprogrammi vältel. Koolitusprogrammi väljatöötamisel on tuginetud arenguprogrammi HUKK-AP lähenemisel ja headele praktikatele, lahendustele ning tööriistadele. Seega koolitusprogrammi tulemusena töötatakse välja konkreetne teenus, mis lülituks organisatsiooni igapäevaellu toetamaks kaasamisprotsessi rakendumist. Täpsemalt esialgse programmiga saab tutvuda SIIN.

Koolitusprogrammis osalemine on osalejate jaoks tasuta (programm, toitlustus, majutus), kuid osalejatelt (või nende tööandjatelt) eeldatakse transpordikulude katmist toimumispaika ja tagasi.

Juhtivkoolitaja on Kristi Jüristo ja erinevates koolitusetappides kaasame lisaks teisigi spetsialiste, kes jagavad häid kogemusi ja nippe, mida noorte süsteemsel kaasamisel arvesse võtta.

Kui oled motiveeritud arenguprogrammis osalema, siis täida oma sooviavaldis SIIN hiljemalt 26. veebruariks 2017. Märtsikuu alguses võtame kõigi huvilistega ühendust ja jagame täpsemaid juhtnööre esimese koolitusetapi kohta (16.-17.03.2017).

Lisainfot küsi Maris Pajulalt aadressil maris.pajula@archimedes.ee või telefonil 62 68 960.

Arenguprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” raames.

JAGA