„Ekspressretk õppimismaastikul noorsootöös“ ehk koolitus neile, keda huvitab noorsootöös õpitu mõtestamise teema

03. August 2017

Toimumisaeg: 4-6. oktoober (Tallinnas) ja 9. november 2017

Koolitus noorsootöötajatele, kes soovivad arendada oma pädevusi noorte õppimise toetamisel, keda huvitab noorsootöös õpitu mõtestamise teema: kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavamaks teha, kuidas õpitut kirja panna ning väärtustada.

Koolitus otsib vastuseid ja lahendusi järgnevatele küsimustele:

 • Milline on noorsootöö roll ja võimalused noore arengu toetamisel (elukestva- ja mitteformaalseõppe mõistes)?
 • Kuidas suurendada läbi mõtestatud õppeprotsessi noorsootöö mõjusust (ja enda töö tulemusi ja teistele osapooltele nähtavamaks muuta)?
 • Kuidas kavandada järjepidevat ja kaasahaaravat õppimisprotsessi noore arengu toetamiseks?
 • Kuidas märgata õppimisvõimalusi ja toetada noorte õppimist mitmekesiselt, põnevalt ning kasulikult?

Koolituse tulemusena osalejad:

 • märkavad õppimise mitmekesiseid võimalusi noorsootöös;
 • teavad viise, kuidas toetada noore õpikogemust (sh kavandamist, märkamist ja mõtestamist);
 • mõistavad enda rolli ja analüüsivad enda pädevusi noore arengu/õppimise toetajana;
 • on rikastanud enda praktikat noorte õpikogemuse toetamiseks.


Esialgne koolitus

Koolitus koosneb kahest moodulist 4-6. oktoober (toimub Tallinnas) ja 9. november 2017, mille vahele jääb praktikum.

 • I moodul: esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi, kui sellise mõtestamisele ja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises ning seda läbi teoreetiliste teadmiste omandamise kui praktiliste ülesannete lahendamise.
 • Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood, mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas.
 • II moodul: neljandal koolituspäeval analüüsime nii vahepealsel perioodil kogetut ning kaardistame head praktikat noorte õpikogemuse toetamiseks.

Koolituse läbivateks teemadeks on:

 • Õppimise kaasaegsed käsitlused ja nende rakendumine noorsootöös – kuidas õppimine noorsootöös aset leiab ja mida see tähendab noorsootöötaja rolli määratluses?
 • Õppimisprotsess ja selle kujundamine noorsootöös – noorte õppimise toetamine praktikas: miks, mida ja kuidas?
 • Noorsootöötaja kui noore arengu/õppimise toetaja – abistavad tööriistad (lähenemised, meetodid, instrumendid) ja vajalikud pädevused õppimise toetajana.

Tingimused

Koolitusprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames. Programm, sh ööbimine (kaugemalt tulijatele) ja toitlustus on osalejatele tasuta. Koolituse osalejatelt eeldatakse vaid sõidukulude tasumist koolituse toimumispaika ja tagasi.

Koolitusprogramm on välja töötatud SA Archimedest noorteagentuuri ja juhtivkoolitajaga Kristi Jüristoga koostöös.

Grupis on kohti 22 inimesele. Osaleda võib ka tandemina ühest organisatsioonist. NB! Kandideerimise tingimuseks on valmisolek koolitusel täies mahus osalemiseks.

Koolitusest on soojalt oodatud osa saama:

 • Noorsootöö praktiseerijad – noorsootöötajad, huvihariduse spetsialistid ja huvitegevuse korraldajad, noortejuhid, mentorid, koolitajad ja kõik teised, kes noortega töötavad – kes on huvitatud arendama õppimisega seotud protsesse oma igapäevatöös

Registreerimine kuni 12.septembrini (k.a.) 2017. Hiljemalt 18.09 võtame kõigi huvilistega ühendust ja jagame täpsemaid juhtnööre esimese koolitusmooduli kohta.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  Anna.Kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.

———————————————————————————————————————————————–

Teema seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.

Mõned lugemismaterjalid:

2016.a aastaraamatu teema oli mitteformaalse ja informaalse õppe roll, võimalused ja vajadused noorte elus ning avaldumine noorsootöös.

stardiplatsi käsiraamat: noorsootöötaja toetab noorte õppimist.

Eesti noorsootöö ajakiri MIHUS nr 13 Õppima õppimine, õppiv noorsootöötaja ja õppiv organisatsioon

Õppimisest ja selle toetamisest Erasmus+: Euroopa Noored projektides.

JAGA