Mihus nr 21 – Juhtkiri

31. December 2017
Mihus 21


JUHTKIRI

Olav Kersen – Ajakirja MIHUS peatoimetaja

2017. aasta on noorte ja noorsootöö jaoks eriline – käimas on laste ja noorte kultuuriaasta, algab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine ning esimest korda on ka alla 18aastased kaasatud kohalike omavalitsuste volikogude valimisse. Eesti on jõudnud väheste riikide sekka, kus kohaliku või riikliku tasandi valimistel saavad oma hääle anda noored alates 16. eluaastast. Näiteks on Euroopas läinud varasemalt sama teed Austria, Šotimaa, Malta ja mõned Saksamaa liiduvabariigid. Üldpilti ei pruugi see palju mõjutada, sest 24 000 valijat, kes 16-17-aastaste noortena sel sügisel lisanduvad, moodustavad valijate üldarvust napilt 2%. Noorsootöö mõttes on aga noorte valimisõigus ülimalt oluline, sest selle õigusega kaasnevad võimalused ja kohustused.

Hääleõigus on vaid üks väike osa ühiskondlikust aktiivsusest, mis ei peaks sellega algama ega lõppema. See algab märkamise, hoolimise ja tegutsemisega ning kestab läbi igapäevaste tegude, milleks seadus meid ei kohusta ning ühiskond ei survesta, vaid mida teeme omast vabast tahtest enda ja teiste hüvanguks. Ainult kahe aasta tagant valimas käimine ei muuda kedagi ühiskondlikult aktiivseks, vaid valimas käimine peaks olema igaühe märkamise, hoolimise ja tegutsemise kulminatsioon ning selle saab noorsootöö kaasa aidata. Enamasti ongi noorsootööasutuste igapäevased külastajad just alla 18aastased. Aidates noortel mõtestada seda, mis on hääle andmine, selle võimalik tulemus, eeldused kaalutletud valiku tegemiseks, valmistame üheskoos ette uut põlvkonda valijaid, kes on informeeritud, aktiivsed ning valivad mõtestatult ja vastutustundlikult.

Käesoleva ajakirjanumbri teemaks on noorte osalus ja kaasamine. Kõigist järgnevatest artiklitest kumab läbi, et teema ei ole nii lihtne, nagu esmapilgul võib tunduda – noored on passiivsed ja ei osale, neid kaasatakse ning nad muutuvad aktiivseteks ja osalejateks. Osalus ei alga ametniku kabinetis ümarlaua taga, vaid juba kodus, maast madalast, lapseeas. Sealt edasi lasteaias, koolis, trennis, noortekeskuses jm. Kui inimest juba noorest east alates kaasata otsustusprotsessidesse, küsida arvamust, pakkuda valikuvariante, siis sellega kasvataksegi üles ning see harjumus on visa kaduma. Sama visa on noortele tekkima komme avaldada arvamust, tunda huvi ühiskondlike teemade vastu ja võtta aktiivselt osa teda puudutavatest küsimustest, kui temaga ei ole maast madalast sel viisil arvestatud. Ei ole olemas passiivset noort – on vaid noor, kelleni ei ole mingi info, tegevus või kaasamine jõudnud. Noor, kellel ei ole osaluse mõjusat kogemust.

Eelmises ajakirjanumbris küsisime Mihuse lugejate arvamust ajakirja kohta. Pikema kokkuvõtte teeme järgmises numbris, kuid hea meel on juba praegu tõdeda, et 88,6% lugejatest arvab, et Mihus on noortevaldkonnas vajalik ajakiri. Pingutame kolleegiumiga ka edaspidi selle nimel, et teha teile kasulikku ja asjakohast ajakirja.

Meeldivat lugemist!

 


JAGA