Tallinna Ülikoolis toimub vastuvõtt noorsootöö korralduse uuendatud magistriõppekavale

13. June 2018

Tallinna Ülikoolis on sel suvel avatud vastuvõtt noorsootöö korralduse uuendatud magistriõppekavale, mida on arendatud kooskõlas samuti uuenenud noorsootöötaja kutsestandardi 7. taseme nõuetega.

Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Õppekava arendamisesse ja läbiviimisesse on kaasatud valdkonna eksperdid ning tööandjad Eestist, noortepoliitika kujundajad, rahvusvahelise taustaga õppejõud Tallinna Ülikoolist ning mujaltki.

Noorsootöö korralduse magistriõppekava on sisuliselt kolmesuunaline, valmistades ette nii noortevaldkonna juhte, arendajaid kui ka uurijaid ja õppejõude. Igalt suunalt on õppekaval huvitavaid erialaaineid nagu näiteks väärtuspõhine juhtimine noorsootöös, võrdleva noortepoliitika teooria ja praktika, noored ja noorsootöö tehnoloogiarikkas keskkonnas või noored ja noorsoouurimus, noortevaldkonna võrgustikud ja arendus. Iga magistrant saab õpingute käigus soovi korral keskenduda ühele nimetatud suundadest, valides selleks sobiva praktikakoha, uurimisteema ning vabaained.

See on hea võimalus tulla end täiendama juba tänastest tööalastest väljakutsetest lähtuvalt ja uusi lahendusi looma, aga võib olla ka oma karjääri edendama või erialakogukonnas aktiivsemat rolli võtma.

Tutvu õppekavaga SIIN

JAGA