Vaata videot! Koolitusprogramm “Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni” ja põnev koolitustesari “Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis”

08. September 2018

Tulekul on praktikutele mõeldud huviringi läbiviimise metoodika koolitusprogramm “Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni”, mille eesmärgiks on anda alusteadmised nii huviringi kavandamisest, grupijuhendamisest kui ringitöö korralduslikest aspektidest ning teha sissejuhatus loodusteadusi ja tehnoloogiat lõimivasse õppetegevusse ning STEAM-õppesse. Koolitus on koostatud Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse ja loodusteadusliku hariduse keskuse koostöös. Sisu arendusse on panustanud mitmed erinevad huviharidusasutused, Eesti Teadusagentuur, Teadushuvihariduse Liit, TÜ Koolifüüsika Keskus ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel. Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitusprogramm on  eeskätt kõigile, kes on

  • LTT mingi valdkonna fännid, kes sooviksid alustada noortele huviringi tegemist, kuid ei tea, kust alustada või vajavad julgustust;
  • juba alustanud ringijuhendajad, kes tahaksid   oma teadmisi täiendada ja uusi mõtteid saada.

Koolitusprogramm on jaotatud kolmeks mooduliks: I. moodul 19.-20.10 Tartus, II. moodul 15.-16.11 Pärnus; III. moodul 14.12 Tartus. Moodulite vahele ning järele jääb iseseisev töö mille jooksul saavad osalejad koolitusel käsitletut praktikas rakendada.

Enne koolitusele registreerimist tutvuge palun põhjalikult õppekava kirjelduse ja koolituse ajakavaga. Osalejatelt eeldatakse osalemist täies mahus.

Grupis on max 22 kohta. Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end HITSA täienduskoolituste infosüsteemi kaudu hiljemalt 7. oktoobriks.

 

***

Põnev koolitustesari “Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis”

Tartu loodusmaja viib Eesti Teadushariduse Liidu tellimusel läbi koolitustesarja, mille eesmärk on anda edasi LTT-huviringi läbiviimise parimaid praktikaid ja metoodikaid. Osalema on oodatud huvikoolide ja koolide ringijuhid ja õpetajad, avatud noorsootöö ringijuhid ja kõik, kes tahavad LTT huviringe juhendama hakata.  Koolitused toimuvad üle Eesti septembri keskpaigast kuni detsembri keskpaigani.

Iga koolitus käsitleb nii huviringis noortega töötamise põhimõtteid kui praktilisi LTT valdkonnaga seotud teemasid. Vaatluse all on: vesi, elu Maal, igapäevateadus ja katsed, mina ise – inimene, globaalsed probleemid, muuseumitunnid, matkamine ja kosmose uurimine. Koolitused toimuvad üle Eesti. Osaleda on võimalik nii ühel kui mitmel koolitusel.

Koolitusi toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega. Koolitustega aitame kaasa noorsootöö ja huvitegevuse kvaliteedi tõstmisele LTT valdkonnas.

Koolituste teemad:
– Kitsa spetsiifikaga huviringi juhendamine veemaailma näitel
– Milliseid inimkatseid (tohib) teha?
– Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I
– Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast
– Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu
– Matkata on mõnus: matkaringi alustõed praktiliselt rabas matkates
– Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses II
– Flora. Fauna. Fungi – Taimed. Loomad. Seened.

Lisainfo ja registreerimine SIIN

JAGA