Koolituskogemus – The Power of Learning Mobility. Changing lives, changing society

21. May 2019

1. aprillil lendas 6-liikmeline Eesti delegatsioon Belgiasse, Ostendi linna, et osaleda „The Power of Learning Mobility – changing lives, changing society“ konverentsil.

Kohale oli tulnud 150 inimest ligi 30st riigist ning nende taust oli mitmekesine – oli rohkelt noori, noortevaldkonna spetsialiste, otsustajaid ja uurijaid. Omavahel jagati kogemuslugusid, vaateid ja mõtteid, kuidas on õpiränne nende elusid täiustanud, millist kasu toob kaasa õpirändes osalemine kogukonnale ja kas õpirände mõju uurimine ja noorsootöö roll selles on vajalik ja oluline.

Konverentsipäevade hommikuid alustasid noored, kes jagasid oma kogemusi, kuidas on õpiränne avardanud nende mõttemaailma, pannud aluse uuteks projektideks, aidanud kaasa pädevuste arengule ning kasvatanud rohkesti suhtlusringkonda nii sõprade kui koostööpartneritega. Ettekande tegi ka Eesti noor Mihhail Mogutov Tähe Noorteklubist. Mogutov lahkus konverentsilt, hing täis motivatsiooni ning kaasas uus vaade oma võimaluste kohta ning muidugi kontaktid inimestelt, kellel on palju väärtuslikku kogemust.

Ivika Uslovi, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhi sõnul on noored, kes on otsustanud osaleda rahvusvahelistes projektides või neid ise korraldada, oma edasistes tegevustes enesekindlamad, julgemad ja kogenumad ning on altimad jagama saadud kogemusi ka teistele noortele. Tihti on küll nii, et noor ei teadvusta enesele õpirände mõju koheselt, vaid jõuab arusaamiseni hiljem mõnes olukorras, kus saadud kogemus aitab kaasa näiteks uute ideede ellukutsumisel, arvamuse avaldamisel või edasiste elu kujundavate otsuste tegemisel. Konverentsil üles astunud noortest tunnistas nii mõnigi, et esialgse õpirändes osalemise taga oli soov tasuta reisida, ent selle tulemusena on noor nüüd aktiivne kogukonna, ühiskonna ja Euroopa kodanik, kelle eestvedamisel uued õpirändevõimalused teisi noori kaasates ellu viiakse.

Uslov toob ühe parima osana konverentsi juures välja võtmeisikute ettekanded, eriti särav oli Arnoud Raskin, kes rääkis ma sütitavas ettekandes oma kümne aasta tagusest õpingute käigus üles kerkinud küsimusest – mida oma teenusedisaini õppetöös praktilise ülesandena kujundada, et sellest oleks ka ühiskonnale ja kogukonnale kasu? Koolitööst sündis sotsiaalne ettevõtmine “Mobiilsed koolid” tänavalastele- ja noortele, kel pol erinevatel põhjustel võimalik hariduselus osaleda ja sellest on tänaseks välja kasvanud rahvusvaheline võrgustikutöö.

Konverentsi raames toimusid ka erinevad töötoad, kus üheskoos mõtteid, kogemusi, parimaid praktikaid ning ettepanekuid jagati. Näiteks arutleti sellistel teemadel, nagu õpirände ootamatu mõju kogukonnale ja ühiskonnale; kui poliitiline peaks olema rahvusvaheline noorsootöö; õpiränne kõigile – vähemate võimalustega noorte kaasamine ja paljud teised. Ivika Uslovi tabas arutelude käigus tihti äratundmine, et kuigi osalejate päritoluriigid on erinevad, on noorsootöö ja selle põhimõtted siiski sarnased.

Üritusel esitleti ka vastvalminud “Õpirände kvaliteedi käsiraamatut”.

Kätlin Kuldma, Eesti esimene ÜRO noordelegaat kirjutab oma blogis ühe mõttena lahti teemaks tõusnud murekoha – kuidas muuta õpiränne jätkusuutlikumaks? Paljud õpirändlejad kasutavad õppekohta jõudmiseks lennukeid ja üritustel kasutatakse madala eelarve tõttu ühekordseid (plast)nõusid – kas asja teeks veidi paremaks, kui õpirände miinimumpikkus oleks üks kuu?

Rasmus Onkel Valgamaa Noorsootöökeskusest toob konverentsi boonusena välja selle, et noored on kaasatud juba korraldamise algusest saati. Kui me ajame noorte teemadel asju, siis miks me unustame tihti noori kaasata? Noorte kaasamise edukust tõestas hästi Jo Claeys’e kogemus sellest, kuidas neil õnnestus ellu äratada üks väike külake Portugalis, mis oma tausta poolest sarnaneb paljude Eesti küladega – pärast suurt õitsengut tuli langus, kadusid töökohad, inimesed ja noored, majad jäid tühjaks. Allesjäänud kogukonnaga on end turundades õnnestunud külakesele taas elu sisse puhuda – nad on osavalt kaasanud noori ja kasutanud Erasmu+ võimalusi. See kogemus on ideaalne näide sellest, milleks noored võimelised on, kui neisse uskuda ning neid toetada. Onkel ütleb, et see teema on tema jaoks väga südamelähedane, sest tegeleb igapäevatöös maapiirkonnas koostöövõrgustiku koordineerimisega, mis oma põhimõttelt toimetab sarnastel alustel. Et saavutada suurem edu, tuleb ka neil võtta eeskuju Portugalis toimunud eduloost ning panustada veel enam noortesse ja nende silmaringi avardamisse nii Eestis kui ka maailmas.

JAGA