Takistused on vabandused, mille oleme välja mõelnud mugavustsoonis vedelemiseks

05.08.2019

Laidi Grauen on Mustvee Valla Noortekeskuse juhataja, kes on oma hingelt noorsootöötaja ja seda juba 12 aastat.

Laidi alustas oma karjääri 2007. aastal Siimusti Avatud Noortekeskuse noortejuhina, kuhu sattus tööle juhuslikult asendajaks, ent jäi sinna veel üheteistkümneks aastaks pidama. Noorsootöötaja ameti võttis Laidi vastu oma sel hetkel 11-aastase poja Karl Lennardi julgustusel ning mõistis juba esimesel aastal, et noortega klapib tal hästi. 

Laidi pojad on tema elus väga suurt rolli mänginud – 2014. aastal liitus Karl Lennard Kaitseliidu Jõgeva malevaga ning Laidi noorem poeg Kaur Rihard soovis suure venna jälgedes samuti kaitseliitlaseks saada. Vanem poeg soovitas emal rühm luua ja nii saigi Laidist Siimusti kodutütarde ja noorkotkaste rühma juht. 

Kui paljud arvaksid, et noorsootöötaja ja vabatahtliku noortejuhi töö on juba piisav koormus, siis Laidi nii ei arvanud – 2016. aastal sai temast Jõgeva valla noorsootöö vanemspetsialist ja MTÜ Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liige, ta korraldas Jõgeva valla esimese noorte töömaleva ja noortelaagri valla sõpruspiirkondade noortele Paide vallast ja Voložini linnast Valgevenest, 2017. aastal lisandusid Lastevabariigi võõrustamine, huvitegevuse ja huvihariduse kava koostamine, KOV Jõgevamaa hariduse ja noorsootöö tegevuskava koostamine ja koordineerimine ning omavalitsuste ühinemine.

Alates käesoleva aasta jaanuarist on Laidi Mustvee Valla Noortekeskuses juhataja. Noortekeskuse prioriteediks on muuta erinevate noorsootöövõimaluste kaudu piirkond noortele atraktiivseks elukohaks. Esimese poole aasta jooksul on käima saadud noortetubade aktiivgrupid, mis koostavad põnevaid projekte Pick Up ja Nopi Üles konkurssidele, lisaks saadi toetust LEADER taotluse kaheaastasele ettevõtluse arendamise projektile, ENTK riigihankest said positiivse vastuse pakkumused kahele seitsmepäevasele õpilasmalevale Luual, ENTK projektilaagri toetusega saab teoks augustis valla kolmekümne 7-11 aastaste seitsmepäevane laager Voorel. Lisaks osaleb Laidi pooleaastasel koolitusel “Juht kui arengu toetaja”.

Oma 12-aastase karjääri jooksul ei olnud Laidi erinevatel põhjustel veel rahvusvahelise noorsootöömaailma nina pistnud, ent tänu SA Archimedese noorteagentuurile ja Kai Rakule jõudis temani kutse osaleda õpirändes. Laidi proovis küll alguses leida vabandusi ja põhjendusi, miks mitte võimalusest haarata, ent Kai pakkus igale tema probleemile kohe lahenduse. Viimaseks, suurimaks probleemiks jäi veel see, et Laidi ei räägi inglise keelt. Siin aga tuli taas appi tema poeg, kes on oma 16. eluaastaks saanud selgeks piisavalt heal tasemel inglise keele, et liitus emaga tõlgi rollis. 

Peale õpirännet on Laidi väga rahul, et lõpuks alla andis ja õpirändes osales, sest asjad, mis peavad juhtuma, juhtuvad nagunii. Õpirändelt jõuti koju tagasi uute tuttavate ja teadmistega ning Laidi lubas end ka esimesel võimalusel inglise keele kursustele registreerida!

Küsisime ka, mida sooviks Laidi öelda neile, kes kardavad, et nad ei saa hakkama. Tema sõnum on: “Takistused on vabandused, mille oleme välja mõelnud mugavustsoonis vedelemiseks.”

 

Kui sinagi soovid oma mugavustsoonist välja astuda, vaata meie koolituskalendrit ning uuri oma rahvusvaheliste võimaluste kohta meie kodulehelt. 

Skip to toolbar