Rahvusvaheline koolitus “The Power Of Non Formal Education 2020”

22. January 2020

Rahvusvaheline koolitus mitteformaalsest õppimisest, selle mõjust ja printsiipidest, mis aitavad luua jõustavaid kogemusi toetamaks noorte arengut sotsiaalsete tegutsejatena. Tegemist on juba traditsiooniks muutunud koolitusega, mis toimub kaks kuni kolm korda aastas ning mille heast tasemest ja vajalikkusest räägivad seal varem osalenud noorsootöötajad nii Eestist kui teistest Euroopa riikidest.

Koolituse mõjule sügavuse lisamiseks astutakse samm kaugemale kui klassikalistel koolitustel. Koolituse programm julgustab osalejaid ise oma õpikogemuse eest vastutust võtma ja panustama õppeprogrammi arendamisse. Selleks kaasab programm kogemuslikku õpet, refleksiooni, jagamist, teadmiste ülekannet ja võimalust panustada ise programmi väljatöötamisse.

Koolituse eesmärgiks on:

  • tõsta teadlikkust mitteformaalsest haridusest ja selle kasuteguritest;
  • jagada praktikaid mitteformaalse hariduse rollist üle Euroopa;
  • tutvustada, analüüsida ja välja töötada erinevaid mitteformaalse hariduse meetodeid.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 17.–22.03.2020 Portugalis.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorte õppimise ja arengu toetajad – noorsootöötajad, huvihariduse spetsialistid ja huvitegevuse korraldajad, mentorid, noortejuhid, koolitajad jt:

  • kes tahavad katsetada erinevaid mitteformaalse õppe meetodeid, reflekteerida ja tajuda nende mõju õppimisele,
  • kes on vähemalt 18-aastased ning
  • kellel on hea inglise keele oskus.

Kandideerimise tähtaeg on 17.02.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

JAGA