Õppevisiit Lätis – organisatsioonid, kes töötavad noortega, kes ei õpi ega tööta

23. January 2020

Õppevisiidi eesmärgiks on tutvuda sellega, kuidas erinevad Läti organisatsioonid tegelevad noorte kaasamisega, kes ei õpi ega tööta ning vahetada kogemusi.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel.

Õppevisiit toimub 16.-20.03.2020 Lätis (Jurmala, Tukums, Jelgava, Sigulda).

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noortejuhid ja projektijuhid, kes soovivad strateegilisemalt arendada ja ellu viia rahvusvahelisi kaasava noorsootöö projekte.

Kandideerimise tähtaeg on 17.02.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni viis kohta.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 20 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Kaisa Mihklepp (kaisa.mihklepp@archimedes.ee).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

JAGA