Uued kogemused Austria väikelinnas Yspertal

21.05.2020


Veebruari viimasel nädalal toimus Austrias rahvusvaheline õpiränne „TOSCA: European Solidarity Corps“, mis oli uues kuues koolitus endise nimega SOHO (sending organisation – SO, hosting organisation – HO). Rahvusvahelise projekti keskmes oli sedakorda Euroopa Solidaarsuskorpus (ESK), mida arutati valdavalt tehniliselt poolelt (projekti kirjutamine, ESK tingimused, aruandlus, eelarve kasutamine) ja sisupoolelt (solidaarsusmõõde, osalejate õpikogemuste toetamine, projektide mõju ja vajadus, väljakutsete/edulugude jagamine).


Koolitusele kogunesid osalejad 18 eri riigist, kes kõik on suuremal või vähemal määral seotud rahvusvahelise noorsootööga. Osalejaid olid erineva kogemusega – need, kellel juba piisavalt kogemusi ja näiteid projektide läbiviimisest vs need, kes alles astusid esimest sammu projektide rahastuseks kirjutamisel vs need, kes olid ise olnud mõnes projektis osaleja rollis ning vajavad tuge/tõuget, et ise uusi projekte algatada. Kunagi ei ole liiga vara, et mõnel koolitusel osaleda. Suurepäraseks projektide läbiviijaks ei saada üleöö ning sellised osalusvõimalused ainult rikastavad.


Selle koolituse edu võtmeks oli osalejate väga erinev profiil, mis võimaldas arutelusid läbi viia sisukamalt, sest kõik osalejad jagasid oma vaatenurki, kogemuslugusid ja reaalset eluolu oma organisatsioonide igapäevast. Omamoodi suurt roll oli koolitusel ka veebipõhisel õppel, kuna enne kontakt-koolitust veebruari lõpus, tuli 1 kuu vältel osaleda e-õppetöös, mis toetas sisuteadmiste omandamist. E-õppe keskkonnas oli olemas nii osalejatega suhtlemise keskkond, infovaramu programmijuhenditele jt materjalidele ning lühikesed videoloengud. Terve õppeprotsess nii e-õppena kui kontaktsel koolitusel oli tugevalt suunatud ennastjuhtivale õppimisele ning erinevate mitteformaalsete õppemeetodite kasutamisele, mis võimaldas leida just endale sobiva õppimisviisi ning kinnistada (uusi) teadmisi, et neid koduriigis oma töös edasi kanda.


Aitäh SA Archimedes Noorteagentuur, Austria riiklik büroo (Nationalagentur Erasmus+ Jugend in Aktion & Europäisches Solidaritätskorps) jt asjaosalised, kes neid võimalusi endiselt hoiavad ja loovad.

Skip to toolbar