Keskkonnakäpp – kes on keskkonnas käpp?

22. June 2014

Keskkonnakäpp on tunnustussüsteem, mille eesmärgiks on tunnustada haridusasutusi, õpetajaid, klasse, mitteformaalse keskkonnahariduse keskusi ja looduskoole keskkonnateadliku tegevuse suurendamise ja jätkusuutlikku arengut toetavate väärtuste edasikandmise eest. Keskkonnakäpp keskkonnateemaliste tegevuste konkurss toimus... Loe edasi

Anna teadushuvile võimalus

22. May 2014

Õigeaegselt arendatud huvi võib anda hea aluse õigeks elukutsevalikuks. Koolitundidest piisab küll huvi äratamiseks, kuid tihti mitte sellega sügavuti tegelemiseks. Kas teadushuvilistele lastele ja noortele on piisavalt võimalusi? Kas huviharidusest... Loe edasi

Uute teadlaste kasvulava

07. May 2014

“Teadusmessid on omamoodi müüt ameerika popkultuuris, mis taastoodab pidevalt stereotüüpe, mille kohaselt sotsiaalsetest paariatest ülitargad nohikud teevad kodulaborites keemiakatseid, sellal kui nende populaarsed, kuid samas üsna rumalad klassikaaslased loobivad staadionil... Loe edasi