Kõik koolitused

Coaching noorsootöötajatele vaimse tervise esmaabi andmiseks

Toimumise aeg

08.06.2021 - 31.10.2021

Registreerimise tähtaeg

31.05.2021

Registreerimine

Suletud

Maht

8 akad. tundi

Korraldaja

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus

Toimumise koht

Koht on selgumisel, tõenäoliselt Lõuna-Eestis

Registreeri koolitusele

Juunist sügiseni pakume täiendavat tuge neile noorsootöötajatele, kes on viimase kahe aasta jooksul läbinud või parajasti läbimas „Vaimse tervise esmaabi“ (Peaasi.ee) koolitust. Selleks, et õpitu ellu rakendamine kulgeks toetatult, alustab 7-liikmelise grupiga tööd coach. Regulaarsetel kohtumistel toetatakse noorsootöötajate valmidust ja võimekust noori nõustada vaimse tervise küsimustes esmatasandil.

 

Täna on meie noorte seas ja ühiskonnas tervikuna suurenenud vaimse tervise abi vajadus, mida koroona-aasta on võimendanud. Üha enam noori, nende vanemaid, õpetajaid jt küsib noortele vaimse tervise abi. Paraku esineb valdkonnas mitmeid probleeme ja takistusi, mistõttu noored ei jõua alati õigeaegselt abini. Seetõttu on oluline, et esmatasandi vaimse tervise abi osutamine toimuks võimalikult laialdaselt.

Oleme lähtunud noorsootöötaja kutsestandardist ning „Vaimse Tervise Strateegiast aastateks 2016-2025“, mis seab oluliseks edendada noortekeskuste töötajate vaimse tervise alast teadlikkust ja toimetulekuoskusi (nt toimetulek agressiivsete lastega, väärkohtlemise juhtumite märkamine, sekkumine kriisisituatsioonides, ennasthävitava käitumise ja tõrjutuse äratundmine jne).

Coachingus tegeletaksegi praktiliste lahenduste leidmisega osalejate küsimustele, mis puudutavad vaimse tervise esmaabi osutamist noortele. Osalejad toovad kohtumisele noorte vaimse tervise toetamist puudutava küsimuse, millega hakatakse grupis tööle. Nädal enne kohtumist saadab coach grupile ettevalmistava juhise. Coaching ei ole psühholoogiline abi.

Esimene kohtumine toimub 8. juunil 2021, koht täpsustamisel. Järgnevate kohtumiste täpse aja ja koha lepivad coach ja grupp omavahel kokku. Planeeritud on kokku minimaalselt 5 kohtumist. Igaks kohtumiseks tuleb varuda 1 tööpäev. Kohtumised ei toimu järjestikustel päevadel, vaid on jaotatud hajali.

Tegevus on jätkuks 2020.a toimunud „Siin hoolime“ noortekampaaniale, mis keskendus noorte vaimsele tervisele ja turvatundele.

Kandideerimine ja lisainfo

Skip to toolbar