Kõik koolitused

Erasmus+ KA2 rahvusvaheline koostöö (noortevaldkond)

Toimumise aeg

16.04.2021 - 16.04.2021

Registreerimise tähtaeg

16.04.2021

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Noorteprogrammide keskus

Toimumise koht

veeb

Registreeri koolitusele

Veebikoolitusel käsitletakse Erasmus+ KA2 programmi tingimusi ning projektide kavandamiseks olulisi kvaliteediaspekte.

Veebikoolituse läbinu:

– mõistab Erasmus+ KA2 programmitingimusi

– analüüsib hetkeolukorda ja sõnastab probleemküsimuse projekti planeerimiseks

– mõtestab projekti protsessi ning erinevaid kvaliteediaspekte

– mõistab ja mõtestab rahvusvahelise koostöö vajalikkust ja kvaliteediaspekte

 

Sihtgrupid: Osalema ootame noorsootöötajaid, noorsootöö spetsialiste ja muid noorte- ja noorsootöövaldkonna organisatsioonide esinejaid, kellel on huvi rahvusvaheliste KA2 projektide läbiviimise vastu.

Osaleda võib ka ainult veebikoolituse I osas, mille jooksul käsitletakse programmitingimusi. Koolituse II osasse ootame osalejaid juba projektiidee või mõtetega, et koolituse jooksul sellega edasi tegeleda.

 

Eesmärgid: Veebikoolituse eesmärk on anda ülevaade uue programmiperioodi tingimustest ning toetada ja innustada kvaliteetsete strateegilise kootööprojektide loomist noorsootöös.
Sisukirjeldus:

Veebikoolitus koosneb kahest osast:

11:00-12:15 I osa – Erasmus+ programmi tingimused KA2 rahvusvahelise koostöö ja väikeprojektidele

sh. heade praktikate tutvustus varasemate KA2 projektide näitel

12:45-16:00 II osa – praktiline koolitus projektide kvaliteediaspektidest

Miks? Ehk mis on probleem, mis vajab lahendust.

Kuidas? Ehk kuidas projekti käigus lahenduseni jõuda.

Kellega? Ehk mis on partnerite roll strateegilises koostöös.

Kas? Ehk projekti kvaliteet ja jätkusuutlikkus.

 

Õpisündmuse teemad:
– Erasmus+ KA2 projektide programmitingimused

– Heade praktikate jagamine varasemate projektide näitel

– Projekti protsess läbi mõtlemine: probleemi ja vajaduse kirjeldamine, projekti struktuur ja tegevuskava, partnerid ja nende roll, tulemused.

– Rahvusvahelise koostöö olemus ja roll noorsootöös

Skip to toolbar