Kõik koolitused

Erasmus+ KA2 rahvusvaheline koostöö

Toimumise aeg

17.09.2021 - 17.09.2021

Registreerimise tähtaeg

09.09.2021

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus

Toimumise koht

Tõnismägi 11, Tallinn

Registreeri koolitusele

Koolitusel käsitletakse Erasmus+ KA2 rahvusvaheliste koostööprojektide tingimusi ning projektide kavandamiseks olulisi kvaliteediaspekte noortevaldkonnas ja üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses

Koolituse läbinu:

– mõistab Erasmus+ KA2 programmitingimusi, sh noorte-ja haridusvaldkonna erisusi

– analüüsib hetkeolukorda ja sõnastab probleemküsimuse projekti planeerimiseks

– mõtestab projekti protsessi ning erinevaid kvaliteediaspekte

– mõistab ja mõtestab rahvusvahelise koostöö vajalikkust ja kvaliteediaspekte

Ootame osalema noorte- ja haridusvaldkonna organisatsioonide esindajad, näiteks noorsootöötajaid, noorsootöö spetsialiste, koolide ja teiste haridusasutuste töötajaid ning muid Erasmus+ koostööprojektide korraldamisest huvitunuid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

–  Erasmus+ programm ja selle prioriteedid

– KA2 koostööprojektide olemus ja põhimõtted s.h väikeprojektide ja suuremahuliste koostööprojektide erinevused

– Haridusvaldkonna (üld-, kutse- ja täiskasvanuharidus) KA2 projektide eripärad , sh heade praktikate näited

– Noortevaldkonna KA2 projektide eripärad, sh heade praktikate näited

– Projektiidee arendamine vastavalt valdkonnale

 

Nb! Koolitusele tulles palume, et…

COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. Kellel eelnimetatud tõendit ei ole, palume esitada tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:

a.) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

b.) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.

c.) Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 8 test.

Soovitame tõendi välja printida või laadida alla QR-kood telefoni. Täpsem info kust saad tõendit alla laadida SIIT.

Skip to toolbar