Kõik koolitused

Kaasamine ja mitmekesisus E+/ESK projektides

Toimumise aeg

08.11.2022 - 08.11.2022

Registreerimise tähtaeg

03.11.2022

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Estonian National Agency

Toimumise koht

Tallinn, Eesti

Registreeri koolitusele

E+ ja ESK programmide üheks prioriteediks on mitmekesise taustaga inimeste kaasamine programmi tegevustesse. Sealhulgas on eriliselt väärtustatud nende kaasamine, kelle elus on tõkkeid, mis takistavad neil programm tegevustest osa võtmast. Taotluste hindamisel võetakse iga projekti puhul arvesse seda, mil määral on kavandatud tegevused kaasavas ja avatud erineva tausta ja võimekusega osalejatele.

Vähemate võimalustega osalejate kaasamine ei peaks olema vaid sellele sihtgrupile pühendunud organisatsioonide ülesanne. Iga taotleja ja toetusesaaja saab mõelda, kes on need sihtgrupid, kes võiksid ja tahaksid tema projektist osa võtta, kuid mingil põhjusel ei saa seda teha.

Koolitus annab ülevaate, mida tähendavad mõisted „kaasatus“, „mitmekesisus“ ja „vähemate võimalustega noored“ E+ ja ESK programmide kontekstis. Aidatakse märgata kaasatuse sihtgruppe oma lähiümbruses ning juhendatakse, kuidas rakendada kaasatust ning selleks võimalusi luua. Koolitusel tutvustatakse lisamaterjale (eesti, vene ja inglise keelseid), millele on hea tugineda ka peale koolituse lõppu.

 

Koolitaja: Kai Raku (Harno)
Kaasav noorsootöö, projektijuhtimine, strateegia/teenuse/programmi disain, ideeloome.

Koolitaja Kai Raku on pikalt töötanud vähemate võimalustega noortega ning tal on suur kogemus Erasmus+ ning Euroopa Solidaarsuskorpuse programmidega nii taotlejana kui projektide elluviijana.

 

Koolituse sihtgrupp:

Gümnaasiumiõpetajad, Noorsootööjuht, Sotsiaaltöötaja, Sotsiaalpedagoog, Sotsiaaltööjuht, Ringijuht, Rühmajuhendaja, Eripedagoogid.
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse toetusesaajad ning need, kes mõtlevad toetuse taotlemisele. Noorsootöötajad, noortega tegelevad inimesed, vabatahtlikud noortejuhid.

 

Koolitus on osalejatele TASUTA.

 

Koolitus toimub Tallinnas. Täpne aadress saadetakse registreerujatele nädal enne ürituse toimumist.

 

Lisainfot küsi projektijuhilt:

Mirjam Kodi, mirjam.kodi@harno.ee, tel: 56915675

Skip to toolbar