Kõik koolitused

Rahvusvaheline koolitus “Kaasamine – nõrkuste muutmine tugevusteks”

Toimumise aeg

08.11.2021 - 13.11.2021

Registreerimise tähtaeg

16.09.2021

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Bureau International Jeunesse (National Agency)

Toimumise koht

Belgia, Brüssel

Registreeri koolitusele

Koolituse eesmärgiks on aidata noorsootöötajatel mõista haavatavust ja õppida noorte enesekindluse, osalemise ja kaasatuse tugevdamist pandeemia ajal ja järgselt. Pandeemia on muutnud noorte igapäevaelu, mõjutanud nende vaimset tervist ja suurendanud riskikäitumist. Noored kogevad kriisi laiemaid tagajärgi ja on seeläbi haavatavad, mida peetakse enamasti nõrkuseks, kuid koolitusel käsitletakse seda tegutsema paneva mõjurina. Osalejad tegelevad haavatavuse teemaga läbi mitteformaalse hariduse ja kogemusõppe meetodite.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 8.-13.11.2021 Belgias.

NB! Kui Covid-19 olukord ei võimalda koolitust läbi viia kontaktõpirändena, võib juhtuda, et see viiakse üle veebi.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, noorte coache, noorte koolitajaid, noortejuhte, noortega töötavaid sotsiaaltöötajaid.

 

Kandideerimise tähtaeg on 16.09.2021.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

 

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise. Stipendiumisaaja võib reisi korraldama asuda alles pärast seda kui on Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskuselt saanud stipendiumi eraldamise kinnituskirja.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar