Kõik koolitused

Koolitus Luksemburgis: Minu Euroopa, minu hääl

Toimumise aeg

21.03.2023 - 25.03.2023

Registreerimise tähtaeg

27.01.2023

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Anefore asbl (National Agency)

Toimumise koht

Luksemburg, Luxembourg

Registreeri koolitusele

Koolituse eesmärgiks on toetada noorte aktiivset osalust poliitikas vahetult enne 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi. Koolituse käigus õpitakse erinevate tegevuste ja vahendite kaudu demokraatia oskuste arendamist, EL institutsioonide ja otsustusprotsessi olemust ning ka seda, kuidas panustada ühiskonna väljakutsete lahendamisse aktiivse kodanikuna.

Koolituse põhjalikuma kirjelduse leiad SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 21.–25.03.2023 Luksemburgis.

Kandideerimine

Kandideerima oodatakse vähemalt 18-aastaseid noorsootöötajaid, koolitajaid, noorteprojektide juhte ning aktiivseid noori.

Kandideerimise tähtaeg on 27.01.2023.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiad SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks pead olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veendu, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitad („submit“).

Õpirände korraldus

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Gerttu Osa (gerttu.osa@harno.ee; 626 8991).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar