Kõik koolitused

Kuidas saab noorsootöötaja toetada noort, kes ei õpi ega tööta?

Toimumise aeg

02.02.2021 - 06.02.2021

Registreerimise tähtaeg

19.01.2021

Registreerimine

Suletud

Maht

31 akad. tundi

Korraldaja

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus

Toimumise koht

online

Registreeri koolitusele

Eesmärgiks on noorsootöötaja professionaalse arengu toetamine õppimise ja tööga hõivamata noortega töös. Koolitusprogramm võimaldab osalejatel oma praktikasse lõimida tehnikaid noorte kaasamisel ja motiveerimisel, sh rahvusvahelisi võimalusi.

 

Koolitusprogrammi keskmes on noorsootöötaja õppimise ja tööga hõivamata (NEET-staatuses) noore toetajana tänases muutuvas maailmas. NEET-saatuses noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitusel (NEET – „not in education, employment or training“). Koolitusel käsitletakse hetkeolukorrast lähtuvalt antud sihtgrupi noorte vajadusi ja tänaseid väljakutseid.

Noorsootöö praktikud saavad koolituse käigus analüüsida oma senist praktikat noorte toetamisel ning lõimida oma praktikasse tehnikaid sihtgrupiga kontakti loomisel, nende kaasamisel ja motiveerimisel. Koolituse ühe alateemana on fookuses ka rahvusvaheliste võimaluste rakendamine sihtgrupi toetamisel.

Tänases muutuvas maailmas noortele parima võimaliku toe pakkumisel ei saa unustada noorsootöötaja enda vaimset tervist ja enesehoidu. Noorsootöötaja praktikuna saab koolituse raames analüüsida enda tugevusi ja arenguvajadusinoorte toetajana ja ennasthoidva spetsialistina. Noorsootöötaja professionaalse arengu toetamiseks on koolitusel fookuses edasise töö kavandamine lähtuvalt sihtgrupi vajadustest, rakendades seejuures ennasthoidvaid tööviise.

Noorsootöötaja ennastjuhtiv ja reflektiivne praktika on käesoleval koolitusel läbivalt arendatavad kompetentsid. Koolitus on üles ehitatud koostöise õppimise vormis, mis tähendab, et olulisel kohal on üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine. Koolituse täpse sisu planeerimise aluseks on õpperühma õpivajadused tulenevalt nende tänasest praktikast.

Skip to toolbar