Kõik koolitused

Noorte vaimse tervise häirete märkamine ja noorte toetamine

Veebiseminaril vastame küsimustele, mis on vaimne tervis ja miks see on oluline töös noortega? Mida teha kui märkad, et noorel on mure, kuidas sellest temaga rääkida ja teda aidata?

Toimumise aeg

13.08.2020 - 14.08.2020

Registreerimise tähtaeg

-

Registreerimine

-

Maht

2 akad. tundi

Korraldaja

Toimumise koht

SA Archimedes

Veebipõhine

Registreeri koolitusele

Veebiseminari tulemusel mõistab õppija, mis on vaimse tervise häired ning oskab märgata muutusi noorte vaimses tervises ja sellele reageerida.

Veebiseminaril vastame küsimustele, mis on vaimne tervis ning miks on noorsootöös sellele oluline tähelepanu pöörata.

Tihtipeale on vaimset tervist puudutavatest teemadest väga keeruline rääkida ja seega aruteleme veebiseminaril, kuidas märgata, et noorel on mure, kuidas sellest rääkida ja kuidas edasi toimida ning aidata?

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve otseste kulude eest (toitlustus ja/või majutus) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest.

Õppekeskkonna link saadetakse kõikidele registreerinud osalejatele vahetult enne veebiseminari.

Skip to toolbar