Kõik koolitused

Mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses

Neljast kohtumisest koosnev koolitus võimaldab huvikoolide juhtidele ning huvitegevuse pakkujatele teadmisi, oskusi ning ekspertide toetavat tagasisidet noorte huvihariduse ja –tegevuse kvaliteedi analüüsimiseks ning arendamiseks oma töökohtadel.

Toimumise aeg

19.09.2019 - 13.12.2019

Registreerimise tähtaeg

-

Registreerimine

-

Maht

56 akad. tundi

Korraldaja

Toimumise koht

SA Archimedes

Viljandi linn

Registreeri koolitusele

Teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek lähtuda huvihariduses ja -tegevuses noorte vajadustest, laiendada noorte mitteformaalõppe edendamisse panustavate partnerite ringi ning järgida muutuste läbiviimisel koolis või organisatsioonis noortevaldkonna arengukava.

Noorele, kellel formaalõppes hästi ei lähe, võib teed saavutuste ja tunnustuse poole rajada mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses.

Õppimine huvikoolis võimaldab noorel omandada põhjalikumad teadmised mõne kauni kunsti, spordi-, loodus- või tehnikaharrastuse vallas, huvitegevus aga toetab sotsialiseerumist – ümbritseva kultuuriruumi ning enese mõtestamist selles.

Võtmepositsioonil sisuka mitteformaalõppe võimaldamisel on huvikoolide juhid ning huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, kelle professionaalne juhendamine võimaldab noortel oma väärtusi ja õpimotivatsiooni teadvustada ning vajalikke teadmisi ja oskusi omandada.

Koolitusprogramm pakub täiendust teadmistele ja oskustele, mida huvihariduse ja -tegevuse juhil on võimalik rakendada:

  • noortele pakutavate õppimise vormide ja viiside mitmekesistamisel;
  • noorte erinevatele vajadustele ja võimetele vastava õpikeskkonna loomisel;
  • kohaliku kogukonna kaasamisel mitteformaalõppe edendamisse;
  • huvihariduse ja -tegevuse arendamisel noortevaldkonna arengukavaga kooskõlas.

Koolitustel kasutatakse nii klassikalisi kui interaktiivseid ja loomingulisi õppemeetodeid. Ekspertidena on kaasatud on huvihariduse ning –tegevuse praktikud.

Skip to toolbar