Kõik koolitused

Noortevolikogud aastani 2050 – reaalsus või iganenud perspektiiv?

Koolituse tulemusena on tõusnud osalejate teadlikkus uutest osalusvormidest ning nende rakendamisest. Samuti teavad koolituse läbinud tervikliku kaasamise põhimõtteid ning oskavad neid rakendada enda igapäevatöös.

Toimumise aeg

28.11.2020 - 13.12.2020

Registreerimise tähtaeg

-

Registreerimine

Avatud

Maht

34 akad. tundi

Korraldaja

Toimumise koht

Strand SPA & Konverentsihotell

A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu linn

Registreeri koolitusele

Koolituse eesmärk on parandada noorsootöö kvaliteeti kohalikes omavalitsustes, läbi tõhusama noorte osaluse toetamise.

Koolitus viiakse ellu kahe moodulina, millest esimene on 2-päevane (osalejatele tagatakse ööbimine korraldaja poolt) ja toimub 28. ja 29. novembril 2019.
Teine moodul on ühepäevane ja toimub 13. detsembril 2019.
Akadeemilised kontakttunnid on jaotatud kahe koolitusmooduli peale, mille vahel rakendavad osalejad esimese koolitusmoodulis õpitud põhimõtteid enda töökeskkonnas.

Esimene koolitusmoodul (16 akadeemilist tundi)
Esimesel koolitussessioon jagatakse õppijatele informatsiooni noorte osaluse hetkeolukorrast ning võimalikest tulevikutrendidest. Õppijatele tutvustatakse uusi osalusvorme, nende eripärasid ning rakendamise võimalusi. Samuti analüüsitakse koos osalejatega nende KOV-ides olevat hetkeolukorda ning juba olemasolevate osalusvormide puuduseid.

Praktiline ülesanne (10 akadeemilist tundi)
Omandatud teadmiste kinnistamiseks ning nende edaspidiseks edukaks rakendamiseks määratakse igale osalejale praktiline ülesanne, mis tuleb kahe koolitusmooduli vahel täita. Praktiline ülesanne lähtub esimeses moodulis õpitust, mille tulemusena on osalejatel võimalik juba õpitud teadmisi rakendada. Praktilise ülesande raames loovad osalejad ühe uue osalusvormi prototüübi, mis tema KOVis võiks kõige edukamalt toimida. Praktilise ülesande täitmiseks antakse osalejatele aega kaks nädalat.

Teine koolitusmoodul (8 akadeemilist tundi)
Praktilise ülesande jätkuks toimub teine koolituspäev, kus osalejad esitlevad loodud osalusvormide prototüüpe. Üheskoos koolitajaga analüüsitakse iga osaleja välja töötatud prototüübi tugevusi ning nõrkusi ning antakse näpunäiteid edasisteks tegevusteks, et tagada osalusvormi jätkusuutlikkus. Koolituspäeva teises pooles tutvustatakse erinevaid rahastusvõimalusi, läbi mille leida toetust uue osalusvormi rakendamiseks. Koolitusel vaadatakse kuidas uued osalusvormid täiendavad juba olemasolevaid ning kuidas oleks potentsiaalselt võimalik mõõta antud osalusvormide edukust.

Skip to toolbar