Kõik koolitused

Rahvusvaheline konverents „Democracy Reloading Stakeholder Conference“

Toimumise aeg

26.10.2021 - 29.10.2021

Registreerimise tähtaeg

30.06.2020

Registreerimine

Suletud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Toimumise koht

Portugal

BE-FR National Agency (Bureau International Jeunesse)

Registreeri koolitusele

Konverentsi teemaks on kohalike omavalitsusükstuste roll noorte kaasamisel kohalikku ühiskonnaellu ja otsustusprotsessi. Konverentsil tutvustatakse veebipõhist enesearendamise vahendit „Democracy Reloading Online Toolkit“, mis on mõeldud omavalitsuste kompetentsuse tõstmiseks. Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 26.-29. oktoober 2021 Portugalis.

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema kohalikus
omavalitsuses noorsootööga tegelevaid inimesi ning noorsootöötajaid, kes
tegelevad noorte kaasamisega kohalikku ühiskonnaellu ja otsustusprotsessi.

Kandideerimise tähtaeg on 30.06.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni neli
kohta.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise
kandideerimisvormi leiate 
SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks.
Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab
korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakond eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi,
mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke
meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteosakonna rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh
õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anastassia Šegurova (anastassia.segurova@harno.ee; 626 8990).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 697 9223).

Konverents toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored
(ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille
põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste
vahetuse toetamine.

Skip to toolbar