Kõik koolitused

Rahvusvaheline partnerlusseminar “A Partnership Building Activity with Young People”

Toimumise aeg

11.12.2023 - 16.12.2023

Registreerimise tähtaeg

08.10.2023

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

The Finnish National Agency for Education

Toimumise koht

Soome

Registreeri koolitusele

Partnerlusseminar toob kokku noortega töötavad spetsialistid ja noored, et üheskoos mõelda läbi projektiideed ja leida sobivad koostööpartnerid teisest riigist. Seminaril saab lähemalt tuttavaks Erasmus+ noortevahetuse võimalusega ja ootus on, et värskelt leitud partneritega viiakse hiljem oma projektiidee ka ellu.

Partnerlusseminari ingliskeelse kirjelduse leiad SALTO kodulehelt.

Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel.

Partnerlusseminar toimub 11.–16.12.2023 Soomes.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg on 08.10.2023.

Kandideerima on oodatud tiimid, mis koosnevad ühest täiskasvanust + kahest noorest (vanuses 15-18). Hea põhjenduse korral võetakse vastu ka 2+2 või 1+1 tiime. Noortega töötavad spetsialistid võivad olla näiteks noorsootöötajad, huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, õpetajad ja huvijuhid, kes on valmis koos noortega viima ellu Erasmus+ rahvusvahelise projekti.

Ingliskeelse lisainfo partnerlusseminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiad SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks pead olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veendu, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitad („submit“).

Õpirände korraldus

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Karin Öövel (karin.oovel@harno.ee; 5591 9229)

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar