Kristi Jüristo

Organisatsioon, amet
Telefon
Skype
E-mail kristijuristo@gmail.com
Koduleht http://magnol.ee/koolitus/
Muu erialane profiil https://www.salto-youth.net/tools/toy/kristi-jueristo.2154/
Minu tegemistes on noorte ja noorsootöötajate koolitamine olnud peamiseks valdkonnaks alates aastast 2001, seda nii kodu- kui välismaal.
Erialane ettevalmistus Hingelt ja hariduselt noorsootöötaja (Tallinna Pedagoogiline Seminar)
Koolitajana olen kasvanud läbi koolituskogemuste, mille hulgas on olnud nii koolitajate koolitusi kui spetsiifilistele teemadele keskenduvaid koolitusi nagu näiteks inimõigusteharidus, kultuuriline mitmekesisus, seksuaalharidus, vaimne tervis või õppima õppimine jne.
Vähem tähtsad ei ole õpikogemused projektidest (nt Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 8-kuuline projekt Hollandis) ja tegutsemine kodanikuühendustes aga ka enda tööst õppimine.
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Tegutsen koolitajana aastast 2001, peamisteks partneriteks on aastate jooksul olnud:
- SA Archimedes Noorteagentuur (endine Euroopa Noored Eesti Büroo) pikaajalised arenguprogrammid (nt HUKK-AP arenguprogramm; Innustavad teod kooliraskustes noortele jne) ja koolitused noortele, noortega töötavatele inimestele ning organisatsioonidele
- Tallinna Pedagoogiline Seminar, ESF "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" programmi raames noorsootöötaja põhiteadmiste ja -oskuste koolitused
- Tartu linnavalitus, viimane koostööprojekt C.A.M.P. (https://youtu.be/WkPzZUdxfxI)
- Eesti ANK, projekti "Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes" raames 15 noorsootöö labori läbiviimine
- lisaks mitmed kümned erinevad algatused/grupid, MTÜ-d, kohalikud omavalitused jne

Sihtgrupp
  • Noored
  • Noorsootöötajad
  • Noorsootöö korraldajad
  • Noortepoliitika kujundajad
  • Noorsootööga külgnevate valdkondade spetsialistid
Koolitusteemad/-valdkonnad
Töökeeled
  • eesti keel
  • inglise keel
Publikatsioonid Jüristo, K. (2014) Vabatahtliku vastuvõtmise ABC; SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Jüristo, K. (toim.) (2013) Kaasava noorsootöö käsiraamat; SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Jeedas, P., Jüristo, K. & Enn, Ü. (2011). KOMA – koolitaja enesearengu mapp; SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo
Jüristo, K. (toim.) (2007) K. A. S. - Kaasatus. Avatus. Sallivus. Käsiraamat noortega töötavatele inimestele; MTÜ KITA & P
T-Kit käsiraamatusari: Koolitamise alused; (Eestikeelse versiooni sisuline toimetaja) (2004) SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni noorsootööalase koolituse partnerlusprogrammi loal

lisaks veel mitmed õppematerjalid, koolitusraportid, meetodikogumikud, artiklid jne
Tunnustused SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tunnustus - noortevaldkonna aasta koolitaja 2010
Soovitajad Ülly Enn
Marit Kannelmäe-Geerts