Elo Lättemägi

Organisatsioon, amet MTÜ Project Spirit noortevaldkonna koolitaja
Telefon
Skype
E-mail elolattemagi@gmail.com
Koduleht http://www.ngoprojectspirit.blogspot.com/
Muu erialane profiil ee.linkedin.com/in/elolattemagi
Elamuspedagoogika praktik.
Erialane ettevalmistus Eesti Gaidide Liidu koolitusjuht alates aastast 2014
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala tegevusõppe suund (rakenduskõrgharidus omandamisel)
"BiTriMulti" Erasmus+ koolitus Saksamaal 2015
"Free Being Me" programmi juhtide koolitus Suurbritannias 2014
Laagrikasvataja koolitus ja laagrikasvataja tunnistus (tase 4)
Noorte osaluse teemaline koolitus Gruusias 2012
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Koolitamiskogemust alates 2012 aastast ning põhiliseks sihtgrupiks noorte aktiivgrupid, osaluskogud ja noorteorganisatsioonid.


Tagasiside koolitusel osalejatelt: "Koolitaja Elo Lättemägi oli innovaatiline ning kaasav, andis osalejatele võimaluse oma ideid sõnastada ning suunas neid lahenduste poole. Ta arvestas osalejate eelteadmisi ning kohandas tegevusi olukorrale sobivaks. Seejuures olles särav ning positiivne."
Sihtgrupp
  • Noored
Koolitusteemad/-valdkonnad
Töökeeled
  • eesti keel
  • inglise keel
Noorsootöötaja kutsestandard Noorsootöötaja, tase 4
Tunnustused Eesti Gaidide Liidu nooremgaider