Noortevaldkonna koolitajate tunnustamist on SA Archimedes Noortagentuur viinud ellu Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitajate koolituse valdkonna raames alates 2010. aastast ning nüüdseks on algsest koolitajate 2010. aasta detsembrikuus toimunud aastalõpuseminari raames plaanitud ühekordsest algatusest kasvanud välja avalikule konkursile tuginev üleriigiline ettevõtmine.

Tunnustamise eemärgiks on väärtustada noortevaldkonna koolitajaid ning nende rolli valdkonna arengu mõjutamisel ja kvaliteedi toetamisel. Konkursi kaudu oleme pidanud oluliseks suunata tähelepanu koolitajate pädevustele luua noortevaldkonnas õppijate toetamiseks võimalikult mõjusaid ja uuenduslikke õpikeskkondi ning nende ettevõtlikkusele kutsuda ellu silmapaistvaid ja mõjusaid tegusid koolitusvaldkonnas laiemalt.

Riiklikult tunnustatud noortevaldkonna koolitajad:

  • Noortevaldkonna aasta koolitaja 2011: Urmo Reitav
  • Noortevaldkonna aasta koolitaja 2012: Hannes Sildnik (vaata videointervjuud)
  • Noortevaldkonna aasta koolitaja 2013: Piret Jeedas
  • Noortevaldkonna aasta koolitaja 2014: Jana Kukk (loe intervjuud)
JAGA