Programm„Hooliv klass“  leidis aset 2014. aasta septembrist detsembrini. Programmis osales 4 Harjumaa kooli: Kostivere kool, Turba kool, Mustamäe Gümnaasium ja Keila kool. Projektis osalevad koolid valiti konkursi alusel.

Programmi raames viidi läbi mitmeid koolitusi klassijuhatajale ja tugimeeskondadele, kuhu kuulusid tulenevalt kooli vajadustest ja valmisolekust näiteks aineõpetajad, koolipsühholoog, õppejuht ja huvijuht. Samuti läbisid koolituse kõik  klassid. Koolitustel õpetati läbi erinevate mängude ja ülesannete  hoolivust märkama ja ise hoolivamalt käituma.

Programmi alguses ja lõpus koguti andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et hinnata programmi võimalikku mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva kollektiivina.

Mõõtmistulemustest ja  õpetajate tähelepanekutest selgub, et programmi lõpuks ilmnesid kõige suuremad positiivsed muutused õpilaste hinnangus enda heaolule koolis, tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele. Samuti on õpilaste hinnangute võrdluses näha, et osalejatele muutus programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemine ja ühistegevustes osalemine.

Loe  projekti tulemuste kokkuvõtet siit

Ülevaade toimunud koolitustest

Koolide kogemused

Tulemuste presentatsioon (“Hooliv klass” seminar 28.01.2015)

Heaolu märklaud_õpetaja

Heaolu märklaud_õpilane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAGA